followers 0 popularity
2
following 0
Groups
vananhits is not in any groups

Interests

travel, cooking, books
vananhits | vananhits

Trình tự thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

Jan 18th 2017 at 8:58 PM

Người nước ngoài khi muốn đầu tư kinh doanh tại Việt Nam phải chấp hành những quy định của pháp luật Việt Nam, đặc biệt là về thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Nắm vững được những thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc lựa chọn những dự án đầu tư phù hợp và quá trình đầu tư cũng được diễn ra nhanh chóng và suôn sẻ hơn.

1.    Các hình thức đầu tư tại Việt Nam

Tại Việt Nam, nhà đầu tư chỉ có thể đầu tư theo hai hình thức: Đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp. Với mỗi hình thức đầu tư thì sẽ có những thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư và trình tự thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư khác nhau.
Ở lĩnh vực đầu tư gián tiếp, nhà đầu tư không trực tiếp tham gia vào việc quản lí hoạt động đầu tư mà sẽ thông qua việc mua cổ phần, cổ phiếu, các loại trái phiếu, quỹ đầu tư chứng khoán và các giấy tờ có giá khác. Vậy nên, với hình thức đầu tư này thì nhà đầu tư không phải làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Ở lĩnh vực đầu tư trực tiếp, với nhà đầu tư có thể thành lập các tổ chức kinh doanh, đầu tư theo các loại hợp đồng, đầu tư phát triển kinh doanh hoặc góp vốn, hoạt động M&A...thì nhà đầu tư phải làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư. Tuy nhiên, không phải mọi hình thức đầu tư trực tiếp đều phải làm những thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư mà chỉ xin giấy chứng nhận đầu tư khi có dự án đầu tư với số vốn cụ thể.

>>> Chi tiết những thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư: http://edcon.vn/thu-tuc-cap-cac-loai-giay-phep/thu-tuc-xin-cap-giay-chung-nhan-dau-tu.html

2.    Trình tự thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

Để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư phải thực hiện một trong hai thủ tục đó là: thủ tục Đăng ký đầu tư hoặc thủ tục Thẩm tra dầu tư. Môi loại lại có trình tự thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư khác nhau.
●    Đối với dự án xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư
-    Nhà đầu tư phải nộp 3 bộ hồ sơ (trong đó có một bộ gốc) lên Sở Kế Hoạch và Đầu Tư.
-    Trong 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư sẽ lập thủ tục trình UBND tỉnh có dự án đầu tư để xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư. 
●    Đối với dự án thuộc diện thẩm tra để cấp Giấy chứng nhận đầu tư
-    Nhà đầu tư cần nộp 8 bộ hồ sơ (trong đó có một bộ gốc) lên Sở Kế Hoạch và Đầu Tư.
-    Trong 3 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, sau đó sẽ gửi hồ sơ tới các sở, ngành liên quan. Khi hồ sơ đầu tư không hợp lệ, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư sẽ gửi văn bản cho nhà đầu tư biết và sửa đổi (lưu ý, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư chỉ gửi đúng một lần văn bản này)
-    Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan ban ngành được hỏi sẽ có câu trả lời về những vấn đề mà mình chịu trách nhiệm.
-    Trong thời hạn 20 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ họp lệ, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư sẽ lập báo cáo trình UBND tỉnh xem xét và quyết định.
-    Trong thời hạn 5 ngày kể từ khi được báo cáo thẩm định từ Sở Kế Hoạch và Đầu Tư, UBND tỉnh sẽ có quyết định về việc cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư là bước quan trọng khi các nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam. Năm õ được các quy định và trình tự thực hiện thủ tục sẽ giúp nhà đầu tư thuận lợi hơn trong việc thực hiện các dự án đầu tư. Để được tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Hà Nội hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn một cách tốt nhất!

Công ty TNHH Tư vấn Phát triển Doanh nghiệp  (EDConsult Co.,Ltd)
Địa chỉ: Phòng 1002, số 36 phố Hoàng Cầu, Tòa nhà Anh Minh, quận Đống Đa, Hà Nội
Tel: (84-4) 37710804                          
Fax: (84-4) 37710805
Email: info@edcon.vn                        
Website : edcon.vn

 

 

0 comments
Please to comment

sign in

Username
Password
Remember Me


New to IM faceplate? join free!

Lost Password? click here