followers 0 popularity
2
following 0
Groups
vananhits is not in any groups

Interests

travel, cooking, books
vananhits | vananhits

Tư vấn quy trình thành lập công ty cổ phần

Mar 2nd 2017 at 7:01 PM

Đặc điểm công ty cổ phần

Nếu các bạn vẫn còn đang phân vân chưa biết lựa chọn loại hình doanh nghiệp nào, trong bài viết này chúng tôi xin đưa ra những tư vấn thành lập công ty cổ phần nhằm giúp quý vị nắm rõ được Công ty cổ phần có những đặc điểm cơ bản gì, dựa vào đó để có thể phân biệt với các loại hình công ty khác.

Về cổ đông công ty cổ phần:

Công ty cổ phần là loại hình đặc trưng của công ty đối vốn, vốn của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, người sở hữu cổ phần gọi là cổ đông công ty cổ phần.

Luật Doanh nghiệp năm 2005 không giới hạn các cổ đông của CTCP mà chỉ quy định số cổ đông tối thểu. Số lượng cổ đông tối thiểu (ít nhất là ba), theo đó, cá nhân , tổ chức không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2005 đều có quyền tham gia vào CTCP. Quyền sở hữu cổ phần là căn cứ xác lập tư cách cổ đông của các thành viên. Cổ đông của CTCP thường rất lớn về số lượng và không quen biết nhau. Là loại hình đặc trưng cho công ty đối vốn nên công ty cổ phần có sự liên kết của nhiều thành viên.

Về vốn điều lệ của công ty cổ phần:

Vốn điêu lệ CTCP là tập hợp các phần vốn do các cổ đông góp và được ghi vào Điều lệ công ty. Vốn điều lệ của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Giá trị mỗi cổ phần gọi là mệnh giá cổ phần và được phản ánh trong cổ phiếu. Một cổ phiếu có thể phản ánh mệnh giá của một hoặc nhiều cổ phần. Việc góp vốn vào công ty được thực hiện bằng cách mua cổ phần, mỗi cổ đông có thể mua nhiều cổ phần.

>>> Xem thêm: Tư vấn trình tự thành lập công ty cổ phần: http://edcon.vn/tu-van-thanh-lap-cong-ty-va-thay-doi-noi-dung-dang-ky-doanh-nghiep/thanh-lap-cong-ty-co-phan.html

Về phát hành chứng khoán:

Trong quá trình hoạt động CTCP có quyền phát hành chứng khoán như cổ phiếu, trái phiếu để huy động vốn. Chính vì thế CTCP là loại hình công ty có khả năng huy động vốn rất lớn. Chính cơ chế huy động linh hoạt này đã tạo điều kiện ch những cá nhân với số tiền nhỏ cũng có cơ hội đầu tư và hưởng lợi. Cơ chế huy động vốn này còn giúp cho CTCP có khả năng củ động được về nguồn huy động vốn mỗi khi cần nguồn vốn lớn tham gia các hoạt động đầu tư của công ty, sự chủ động này góp phần quan trọng trong sự thành công của loại hình doanh nghiệp này.

Về chế độ chịu trách nhiệm:

Khác với chế độ chịu trách nhiệm vô hạn trong CTCP và doanh nghiệp tư nhân, chế độ chịu trách nhiệm của CTCP là trách nhiệm hữu hạn. CTCP phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty bằng tài sản của công ty. Các cổ đông chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Về chuyển nhượng vốn:

Ở CTCP, các cổ đông được quyền tự do chuyển nhượng cổ phàn của mình cho người khác, trừ cổ phần ưu đãi biểu quyết và cổ phần phổ thông của các sáng lập viên trong ba năm đầu kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh.

Về tư cách pháp nhân:

Theo Điều 84 BLDS năm 2005 thì một tổ chức được công nhận là pháp nhân ki đáp ứng đủ các điều kiện sau: “Được thành lập hợp pháp; có cơ cấu tổ chức chặt chẽ; có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó; nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập”. Đối với công ty cổ phần, đã thỏa mãn các điều kiện nêu trên, như vậy CTCP là một công ty có tư cách pháp nhân. Trong qua trình hoạt động của mình, công ty chịu trách nhiệm về các  khoản nợ của công ty; với tư cách là một pháp nhân, thông quan đại diện của mình, công ty có thể trở thành nguyên đơn hoặc bị đơn dân sự trong các quan hệ của mình, và vơi tư cách là một pháp nhân, công ty có quyền sở hữu tài sản riêng còn các cổ đông chỉ được sở hữu cổ phần công ty mà không có bất cứ quyền sở hữu nào đối với tài sản của công ty.

Nếu Quý khách có nhu cầu được tư vấn miễn phí và biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ tư vấn thành lập công ty cổ phần, vui lòng liên hệ qua email: info@edcon.vn hoặc hotline: 091 352 1606 / 096 518 0572.

Công ty TNHH Tư vấn Phát triển Doanh nghiệp  (EDConsult Co.,Ltd)

Địa chỉ: Phòng 1002, số 36 phố Hoàng Cầu, Tòa nhà Anh Minh, quận Đống Đa, Hà Nội

Tel: (84-4) 37710804

Fax: (84-4) 37710805

Email: info@edcon.vn

Website : edcon.vn

 

 

0 comments
Please to comment

sign in

Username
Password
Remember Me


New to IM faceplate? join free!

Lost Password? click here