followers 0 popularity
2
following 0
Groups
vananhits is not in any groups

Interests

travel, cooking, books
vananhits | vananhits

Dịch vụ xin giấy phép đầu tư tại Hà Nội

Mar 20th 2017 at 3:10 AM

Với những chính sách mở cửa phù hợp, Việt Nam đang ngày càng thu hút được nguồn vốn đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài. Cũng theo đó mà hiện nay nhu cầu tìm hiểu các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư nói chung và xin cấp giấy phép đầu tư tại Hà Nội nói riêng ngày càng gia tăng.

Điều kiện được cấp giấy chứng nhận đầu tư

Trước khi thành lập tổ chức kinh tế (thành lập doanh nghiệp), nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định. Như vậy, điều kiện đầu tiên để nhà đầu tư nước ngoài được đầu tư tại Việt Nam là phải có dự án đầu tư, tiếp theo là thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, thì mới được thành lập doanh nghiệp

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài là điều kiện tiên quyết để nhà đầu tư có thể thực hiện đầu tư ra nước ngoài. Điều kiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài như sau:

- Hoạt động đầu tư ra nước ngoài phải phù hợp với nguyên tắc thực hiện đầu tư ra nước

- Hoạt động đầu tư ra nước ngoài không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh

- Nhà đầu tư có cam kết tự thu xếp ngoại tệ hoặc được tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài;

- Có quyết định đầu tư ra nước ngoài

- Có văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án.

Lưu ý: trước thời điểm Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực (ngày 01/7/2015), nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam thì chỉ cần thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư. Bởi theo Luật Doanh nghiệp cũ  năm 2005 quy định, giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Thực tế, hiện nay vẫn còn nhiều nhà đầu tư nước sử dụng giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nhưng cũng có một số nhà đầu tư nước ngoài đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận đầu tư thành giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cho phù hợp với quy định mới của Luật Doanh nghiệp năm 2014.

>>> Tham khảo thêm chi tiết trình tự xin giấy phép đầu tư tại Hà Nội: http://edcon.vn/thu-tuc-cap-cac-loai-giay-phep/thu-tuc-xin-cap-giay-chung-nhan-dau-tu.html

Phân loại dự án đầu tư

- Dự án không phải đăng ký đầu tư: Dự án đầu tư trong nước có vốn đầu tư dưới 15 tỉ đồng và không thuộc Danh mục lĩnh vực kinh doanh có điều kiện

- Dự án thuộc diện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

· Dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 - 300 tỉ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư kinh doanh có điều kiện.

· Dự án đầu tư có vốn nước ngoài có quy mô vốn dưới 300 tỉ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư kinh doanh có điều kiện.

- Dự án thuộc diện thẩm tra để cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

· Dự án có quy mô vốn từ 300 tỉ đồng Việt Nam trở lên

· Dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện (theo phụ lục kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật Đầu tư).

Thủ tục xin giấy phép đầu tư tại Hà Nội

Thực tế, thì nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam, phải thực hiện hai thủ tục, đó là: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014; và thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Cơ quan duy nhất có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài là Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Việc xin giấy phép đầu tư tại Hà Nội nói riêng và các tỉnh thành phố khác nói chung đòi hỏi nhiều thủ tục và giấy tờ phức tạp. Nếu doanh nghiệp bạn muốn tiết kiệm thời gian, chi phí có thể mạnh dạn thử tìm đến các đơn vị tư vấn chuyên cung cấp dịch vụ xin giấy phép đầu tư tại Hà Nội để được tư vấn và đưa ra các giải pháp thành lập doanh nghiệp phù hợp với mô hình, vốn và dự án đầu tư.

Edcon hi vọng rằng bài viết trên đây đã giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về những thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư nói chung và việc xin giấy phép đầu tư tại Hà Nội nói riêng.

 

0 comments
Please to comment

sign in

Username
Password
Remember Me


New to IM faceplate? join free!

Lost Password? click here