followers 0 popularity
2
following 0
Groups
vananhits is not in any groups

Interests

travel, cooking, books
vananhits | vananhits

Dịch vụ tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Dec 21st 2016 at 12:41 AM

Để đảm bảo mục đích quản lý Nhà nước, mục đích điều chỉnh của pháp luật, Nhà nước quy định điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp, cũng như thủ tục chuyển đổi hình thức doanh nghiệp. Vậy khi chuyển đổi loại hình công ty cần tiến hành thủ tục pháp lý như thế nào sao cho nhanh chóng và thuận lợi nhất? Sau đây chúng tôi xin đưa ra một số tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp giúp các bạn có thể hiểu rõ ràng hơn về khái niệm, cũng như những thủ tục cần thiết để không bị vướng mắc khi chuyển đổi loại hình công ty.

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là gì?

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một nội dung của tái cấu trúc doanh nghiệp. Chuyển đổi doanh nghiệp là việc các doanh nghiệp chuyển từ loại hình doanh nghiệp này sang loại hình doanh nghiệp khác để phù hợp hơn với quy mô, sự phát triển và sự định hướng của doanh nghiệp. Mặt khác, việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp cũng giúp doanh nghiệp không phải giải thể do không đủ số lượng thành viên tối thiểu.

Các hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp:

  • Công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc ngược lại;
  • Công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
  • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên (trong trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng một phần vốn điều lệ cho tổ chức, cá nhân khác);
  • Công ty TNHH một thành viên là tổ chức chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cá nhân (trong trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân khác).

Tư vấn hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Việc tiến hành chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh. Theo quy định của Luật doanh nghiệp thì khi chuyển đổi loại hình các Doanh nghiệp phải chuẩn bị hồ sơ chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở. Đồng thời Doanh nghiệp thay đổi con dấu Công ty và Mã số thuế của Doanh nghiệp.

>>> Chi tiết thủ tục hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại đây: http://edcon.vn/tu-van-thanh-lap-cong-ty-va-thay-doi-noi-dung-dang-ky-doanh-nghiep/chuyen-doi-loai-hinh-doanh-nghiep.html

Theo quy định của luật doanh nghiệp, khi chuyển đổi loại hình các doanh nghiệp cần chuẩn bị đủ một bộ hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi tại phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Đồng thời phải đổi loại con dấu công ty và mã số thuế doanh nghiệp.

0 comments
Please to comment

sign in

Username
Password
Remember Me


New to IM faceplate? join free!

Lost Password? click here