Hai Minh | maynongnghiep

MÁY CHIẾU VẬT THỂ LÀ GÌ? NHỮNG THÔNG TIN CẦN PHẢI BIẾT?

Aug 9th 2019 at 7:43 PM

Sử dụng máy chiếu đơn giản thường phải kết nối với máy tính, laptop…để thuyết trình, giảng dạy hoặc chiếu phim…Hầu hết hình ảnh, tài liệu chỉ có thể xuất ra tín hiệu từ nguồn phát kết nối trực tiếp với máy.

máy chiếu

https://maychieugiarehochiminh.blogspot.com/2019/08/May-Chieu-Vat-The-La-Gi-Nhung-Thong-Tin-Can-Phai-Biet.html

0 comments
Please to comment

sign in

Username
Password
Remember Me


New to IM faceplate? join free!

Lost Password? click here