followers 0 popularity
5
following 1

following  view all

Groups
huongseo is not in any groups

Interests

money
huong | huongseo

Nguyên tắc cộng điểm trong xập xám

Nov 4th 2016 at 6:52 PM

1, Thứ tự điểm số các quân bài: A>K>Q>J>10>9>8>7>6>5>4>3>2
2, Thứ tự loại hình các quân bài: Rồng cuốn > Thùng phá sảnh > Tứ quý > Cù lũ > Thùng > Sảnh > Sám cô > Thú > Độn > Mậu thầu.
3, Thắng 1 chi: Trong cùng 1 chi, các quân bài lớn hơn so với những người chơi khuyến mãi happy8 lại, được cộng thêm 1 điểm (Chi đầu cộng 1, chi giữa cộng 2 và chi cuối cộng 3).
4, Thua 1 chi: Trong cùng 1 chi, các quân bài nhỏ hơn so với những người chơi còn lại, bị trừ 1 điểm (Chi đầu trừ 1, chi giữa trừ 2 và chi cuối trừ 3).
5, Hòa: Trong cùng 1 chi, các quân bài bằng những người chơi còn lại, như vậy sẽ không được cộng điểm.
6, Bắn súng: Sau khi so bài thì cả 3 chi đều phương pháp giảm cân thắng tất cả những người chơi còn lại. Khi đó, đối phương sẽ bị trừ 6 điểm, người thắng được cộng 6 điểm. Bắn 1 súng tức là thắng 12 điểm (Trong những trường hợp đặc biệt sẽ tính khác). Thắng 12 điểm có nghĩa là được cộng 6 điểm khi thắng 3 chi và cộng 6 điểm nữa khi bắn súng.

7, Homerun: Số điểm chiến thắng những người chơi còn lại trong 3 chi tương đương với số điểm chiến thắng cả 3 chi. Tổng cộng thắng 72 điểm (Trường hợp đặc biệt sẽ tính khác), mỗi người chơi được 24 điểm. Cách tính cụ thể: Mỗi chi thắng mỗi người chơi 6 điểm, tổng 18 điểm; Bắn súng thắng mỗi người chơi 6 điểm, tổng 18 điểm; Homerun sẽ được cộng 36 điểm, những người chơi còn lại bị trừ 12 điểm. Như vậy 72 điểm = 18 điểm thắng ở mỗi chi + 18 điểm thắng Bắn súng + Homerun 36 điểm. Những người chơi còn lại đều bị thua 24 điểm, 24 điểm = Mỗi chi thua 6 điểm + Bắn súng thua 6 điểm + Homerun thua 12 điểm. Những người chơi còn lại tiếp tục so bài, thắng thua được tính theo cách khác.

8, Loại hình bài kì lạ cũng được cộng điểm: Chi đầu có bộ ba, sau khi so bài thì thắng đăng ký empire777những người chơi còn lại, người thắng được cộng 6 điểm, đối phương sẽ bị trừ 6 điểm.
Thùng phá sảnh: Bất luận là ở chi nào có Thùng phá sảnh (Chi đầu thường không có Thùng phá sảnh), sau khi so bài thắng thì sẽ được cộng 10 điểm, đối phương bị trừ 10 điểm.

9, Những loại hình bài đặc đặc biệt: Rồng cuốn: Không tham gia so bài, chỉ cần xuất hiện Rồng cuốn thì sẽ được cộng 180 điểm. Những người chơi khác mỗi người bị trừ 36 điểm (Việc thắng thua của những người chơi còn lại được tính theo phương thức khác).

0 comments
Please to comment

sign in

Username
Password
Remember Me


New to IM faceplate? join free!

Lost Password? click here