followers 1 popularity
1
following 1

followers  view all

following  view all

Groups
caunang2tru is not in any groups

Interests

Cầu nâng 2 trụ là một trong số các cầu nâng ô tô được sử dụng rộng rãi khắp các gara tiểm sửa chữa ô tô hiện tại. Từ những gara nhỏ cho đến gara lớn, công xưởng sửa chữa đều sử dụng. Cầu nâng 2 trụ trở nên thông dụng vì lợi ích kinh tế, cầu nâng có giá cả hợp lý không chiếm quá nhiều diện tích cũng như sự gọn nhẹ của thiết bị. Mua cầu nâng 2 trụ giá rẻ hơn so với các loại cầu nâng sửa chữa ô tô khác như: cầu nâng 4 trụ, cầu nâng cắt kéo (cầu nâng kiểu xếp).
Cầu nâng 2 trụ | caunang2tru

sign in

Username
Password
Remember Me


New to IM faceplate? join free!

Lost Password? click here