brasolbranding

Trang phục truyền thống Thái Lan

Jun 5th 2019 at 7:22 PM

Cũng giống như chiếc áo dài Việt Nam, ở Thái Lan họ rất tôn trọng trang phục truyền thống của dân tộc mình. Trang phục truyền thống Thái Lan mang bản sắc dân tộc đặc trưng. Trang phục truyền thống Thái Lan được chia làm 2 loại là trang phục cung đình và trang phục bình đân.

Ngày này xã hội càng phát triển, xu hướng các trang phục truyền thống cũng cách điệu theo thời đại. Và đó cũng tạo ra 2 trường phái trang phục truyền thống và trang phục cách điệu hiện đại.

Trang phục truyền thống Thái Lan của nữ

trang phục truyền thống thái lan

trang phục truyền thống thái lan

trang phục truyền thống thái lan

trang phục truyền thống thái lan

trang phục truyền thống thái lan

trang phục truyền thống thái lan

trang phục truyền thống thái lan

trang phục truyền thống thái lan

trang phục truyền thống thái lan

trang phục truyền thống thái lan

Trang phục truyền thống Thái Lan của nam

trang phục truyền thống thái lan

trang phục truyền thống thái lan

trang phục truyền thống thái lan

trang phục truyền thống thái lan

0 comments
Please to comment

sign in

Username
Password
Remember Me


New to IM faceplate? join free!

Lost Password? click here