brasolbranding

Những cải tiến công nghệ góp phần tăng sự thân thiệt cho thiết kế bao bì với người dùng

May 6th 2019 at 7:19 PM

Gần đây, tổ chức BARD (Quỹ nghiên cứu và phát triển lưỡng quốc Mỹ/Israel) tổ chức hội nghị bàn về việc tạo sự “năng động” và “thông minh” cho thiết kế bao bì của các sản phẩm nước hoa quả và rau, hội nghị đặc biệt tập trung đến việc làm sao có thể có một bao bì thông minh tiện lợi cho người tiêu dùng.

Hiện nay, có một công nghệ bao bì tiên tiến cho phép nhà sản xuất có thể giảm thiểu các yếu tố như thời gian sản xuất, nhiệt độ hay địa điểm.

thiet ke bao bi

KIM CHỈ NHIỆT ĐỘ TỐI ĐA

Hãy lấy kim chỉ nhiệt độ tối đa làm một ví dụ. Với công nghệ này có thể giúp người tiêu dùng biết được khi nào bao bì sản phẩmđang đóng băng sẽ bị chảy nước. Nếu nhiệt độ của bao bì với nhiệt độ của sản phẩm có mối tương quan với nhau thì kim chỉ nhiệt độ tối đa sẽ trở lên hữu dụng.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHIỆT ĐỘ LÊN XUỐNG CỦA BAO BÌ (TTI)

TTIs phản ánh những nhiệt độ trong quá khứ của sản phẩm đã được đóng bao, lý tưởng trong việc quản lý thời hạn sử dụng của sản phẩm. Tuy nhiên, nhà sản xuất cho rằng không cần thiết, có thể quá lãng phí. TTIs cần nhiều thời gian nghiên cứu hơn nữa trước khi nó có thể gia tăng giá trị cho người tiêu dùng.

RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION (RFID)

thiet ke bao bi san pham

Lợi ích của RFID là có khả năng nhận dạng từ xa, xác định vị trí và một số các thông tin về hàng tồn kho khác. Thông tin chủ yếu được dùng để nhận dạng sản phẩm, xác định vị trí và một số thông tin khác. Trong tương lai, khi bộ cảm ứng cho các yếu tố khác như nhiệt độ và đo lường chất lượng của sản phẩm được phát triển thì một số lượng lớn các thông tin sẽ được cung cấp.

Tất cả những khả năng được thể hiện bằng sự liên kết giữa bao bì và công nghệ thông tin. Nhưng thiết kế bao bì sản phẩm thông minh sẽ không thật sự phát triển cho đến khi chúng ta thật sự hiểu và áp dụng thành công công nghệ và làm sao chúng ta có thể sử dụng hiệu quả hơn chất lượng thông tin được xử lý.

0 comments
Please to comment

Những cải tiến công nghệ góp phần tăng sự thân thiệt cho thiết kế bao bì với người dùng

May 21st 2019 at 8:57 PM

Gần đây, tổ chức BARD (Quỹ nghiên cứu và phát triển lưỡng quốc Mỹ/Israel) tổ chức hội nghị bàn về việc tạo sự “năng động” và “thông minh” cho thiết kế bao bì của các sản phẩm nước hoa quả và rau, hội nghị đặc biệt tập trung đến việc làm sao có thể có một bao bì thông minh tiện lợi cho người tiêu dùng.

Hiện nay, có một công nghệ bao bì tiên tiến cho phép nhà sản xuất có thể giảm thiểu các yếu tố như thời gian sản xuất, nhiệt độ hay địa điểm.

thiet ke bao bi

Kim chỉ nhiệt độ tối đa

Hãy lấy kim chỉ nhiệt độ tối đa làm một ví dụ. Với công nghệ này có thể giúp người tiêu dùng biết được khi nào bao bì sản phẩm đang đóng băng sẽ bị chảy nước. Nếu nhiệt độ của bao bì với nhiệt độ của sản phẩm có mối tương quan với nhau thì kim chỉ nhiệt độ tối đa sẽ trở lên hữu dụng.

Hệ thống quản lý nhiệt độ lên xuống của bao bì (TTI)

TTIs phản ánh những nhiệt độ trong quá khứ của sản phẩm đã được đóng bao, lý tưởng trong việc quản lý thời hạn sử dụng của sản phẩm. Tuy nhiên, nhà sản xuất cho rằng không cần thiết, có thể quá lãng phí. TTIs cần nhiều thời gian nghiên cứu hơn nữa trước khi nó có thể gia tăng giá trị cho người tiêu dùng.

Radio Frequency Identification (RFID)

thiet ke bao bi san pham

Lợi ích của RFID là có khả năng nhận dạng từ xa, xác định vị trí và một số các thông tin về hàng tồn kho khác. Thông tin chủ yếu được dùng để nhận dạng sản phẩm, xác định vị trí và một số thông tin khác. Trong tương lai, khi bộ cảm ứng cho các yếu tố khác như nhiệt độ và đo lường chất lượng của sản phẩm được phát triển thì một số lượng lớn các thông tin sẽ được cung cấp.

Tất cả những khả năng được thể hiện bằng sự liên kết giữa bao bì và công nghệ thông tin. Nhưng thiết kế bao bì sản phẩm thông minh sẽ không thật sự phát triển cho đến khi chúng ta thật sự hiểu và áp dụng thành công công nghệ và làm sao chúng ta có thể sử dụng hiệu quả hơn chất lượng thông tin được xử lý.

0 comments
Please to comment

sign in

Username
Password
Remember Me


New to IM faceplate? join free!

Lost Password? click here