brasolbranding

Nguồn cảm hứng và xu hướng thiết kế Logo 2019

May 7th 2019 at 8:08 PM

NGUỒN CẢM HỨNG VÀ XU HƯỚNG THIẾT KẾ LOGO NĂM 2014 (1)

Trang web Logo Loungetrongmười một năm qua, đã đăng những báo cáo hàng năm về cácxu hướng thiết kế logo và họ đã vừa phát hành báo cáo xu hướng thiết kế logo năm 2019. Tôi rất thích nghe những suy nghĩ của bạn về các xu hướngtrên.

Tin Liên Quan[Ẩn]

THIẾT KẾ LOGO NGÂN HÀNG AGRIBANK

Báo giá chi phí thiết kế logo bao nhiêu chuyên nghiệp 2019

Unilever Logo – Bài Học Xây Dựng Thương Hiệu

10 công cụ và website thiết kế logo online 2018 (miễn phí)

Những xu hướng nhận biết/xây dựng thương hiệu có gâyảnh hưởng đến bạn hay quá trình làm việc của bạn? Bạn có đồng ý với các đề xuất này? Bạn đã nhận thấy xu hướng nào khác?

Chóp đỉnh

NGUỒN CẢM HỨNG VÀ XU HƯỚNG THIẾT KẾ LOGO NĂM 2014 (1)

Xếp chữ

NGUỒN CẢM HỨNG VÀ XU HƯỚNG THIẾT KẾ LOGO NĂM 2014 (2)

Chữ viết tay

NGUỒN CẢM HỨNG VÀ XU HƯỚNG THIẾT KẾ LOGO NĂM 2014 (3)

Chữ lòe

NGUỒN CẢM HỨNG VÀ XU HƯỚNG THIẾT KẾ LOGO NĂM 2014 (4)

Khía cạnh phẳng

NGUỒN CẢM HỨNG VÀ XU HƯỚNG THIẾT KẾ LOGO NĂM 2014 (5)

Dây Geo

NGUỒN CẢM HỨNG VÀ XU HƯỚNG THIẾT KẾ LOGO NĂM 2014 (6)

Biến hóa động vật

NGUỒN CẢM HỨNG VÀ XU HƯỚNG THIẾT KẾ LOGO NĂM 2014 (7)

Sóng

NGUỒN CẢM HỨNG VÀ XU HƯỚNG THIẾT KẾ LOGO NĂM 2014 (8)

Lục giác

NGUỒN CẢM HỨNG VÀ XU HƯỚNG THIẾT KẾ LOGO NĂM 2014 (9)

Đồ họa

NGUỒN CẢM HỨNG VÀ XU HƯỚNG THIẾT KẾ LOGO NĂM 2014 (10)

Súng đại bác

NGUỒN CẢM HỨNG VÀ XU HƯỚNG THIẾT KẾ LOGO NĂM 2014 (11)

Đan nhau

NGUỒN CẢM HỨNG VÀ XU HƯỚNG THIẾT KẾ LOGO NĂM 2014 (12)

States

NGUỒN CẢM HỨNG VÀ XU HƯỚNG THIẾT KẾ LOGO NĂM 2014 (13)

Liên kết

NGUỒN CẢM HỨNG VÀ XU HƯỚNG THIẾT KẾ LOGO NĂM 2014 (14)

Cảm xúc NGUỒN CẢM HỨNG VÀ XU HƯỚNG THIẾT KẾ LOGO NĂM 2014 (15)

0 comments
Please to comment

sign in

Username
Password
Remember Me


New to IM faceplate? join free!

Lost Password? click here