brasolbranding

25 thiết kế brochure tạo nguồn cảm hứng

May 28th 2019 at 2:30 AM

Thiết kế Brochure ở dạng in là đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu cũng như trong việc xây dựng hình ảnh công ty. Nếu không có đầy đủ bộ công cụ brochure tiếp thị của công ty các sản phẩm của bạn sẽ không thể tạo ra doanh thu theo mong đợi của bạn.

Có nhiều loại khác nhau của thiết kế brochure & tài liệu mẫu có sẵn trên thị trường như bi-fold và thiết kế brochure tri-fold, tài liệu quảng cáo bán hàng. Chúng ta hãy nhìn kỹ một số thiết kế brochure rất đẹp và sáng tạo nhấtmà tôi đã tìm thấy và chúng tôi không dừng lại ở đây mà sẽ tiếp tụcxây dựng một bộ sưu tập thiết kế brochure khổng lồ mang lại sự sáng tạo và nguồn cảm hứng cho những nhà thiết kế trẻ.

Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn 25 mẫu thiết kế brochure cho việc in ấn chất lượng, sáng tạo và chuyên nghiệp giúp bạn tìm kiếm nguồn cảm hứng của mình.

Vì vậy, thưởng thức và cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì về những thiết kế brochure sáng tạo dưới đây:

Foliomania

25 THIẾT KẾ BROCHURE TẠO NGUỒN CẢM HỨNG (1)

Farrania Tri-Fold Brochure

25 THIẾT KẾ BROCHURE TẠO NGUỒN CẢM HỨNG (1)

Courmayeur Brochure

25 THIẾT KẾ BROCHURE TẠO NGUỒN CẢM HỨNG (2)

Brochure For Recreation Center

25 THIẾT KẾ BROCHURE TẠO NGUỒN CẢM HỨNG (3)

Brochure Franz Ferdinand

25 THIẾT KẾ BROCHURE TẠO NGUỒN CẢM HỨNG (4)

Portfolio Booklet

25 THIẾT KẾ BROCHURE TẠO NGUỒN CẢM HỨNG (6)

AVG Anti Virus Brochure

25 THIẾT KẾ BROCHURE TẠO NGUỒN CẢM HỨNG (7)

Simplicity Works

25 THIẾT KẾ BROCHURE TẠO NGUỒN CẢM HỨNG (8)

WWF Climate Change Publication

25 THIẾT KẾ BROCHURE TẠO NGUỒN CẢM HỨNG (9)

Graphika Booklet

25 THIẾT KẾ BROCHURE TẠO NGUỒN CẢM HỨNG (10)

Yahoo Search Marketing Brochure

25 THIẾT KẾ BROCHURE TẠO NGUỒN CẢM HỨNG (11)

Kung Fusion Brochure

25 THIẾT KẾ BROCHURE TẠO NGUỒN CẢM HỨNG (12)

DTH brochure            25 THIẾT KẾ BROCHURE TẠO NGUỒN CẢM HỨNG (13)

Biolab Profile

25 THIẾT KẾ BROCHURE TẠO NGUỒN CẢM HỨNG (14)

3rock Corporate Brochure

25 THIẾT KẾ BROCHURE TẠO NGUỒN CẢM HỨNG (15)

Brochure Booklet A4

25 THIẾT KẾ BROCHURE TẠO NGUỒN CẢM HỨNG (16)

Brandzigners Tri-fold brochure

25 THIẾT KẾ BROCHURE TẠO NGUỒN CẢM HỨNG (17)

Coqo’Clock Self-Promotion

25 THIẾT KẾ BROCHURE TẠO NGUỒN CẢM HỨNG (18)

Element brochure

25 THIẾT KẾ BROCHURE TẠO NGUỒN CẢM HỨNG (19)

BoxedCreative Magazine

25 THIẾT KẾ BROCHURE TẠO NGUỒN CẢM HỨNG (20)

Mallorca Farmhouses

25 THIẾT KẾ BROCHURE TẠO NGUỒN CẢM HỨNG (21)

Avant garde annual rep25 THIẾT KẾ BROCHURE TẠO NGUỒN CẢM HỨNG (22)ort

Trifold Brochure Template

25 THIẾT KẾ BROCHURE TẠO NGUỒN CẢM HỨNG (23)

Products Brochures

25 THIẾT KẾ BROCHURE TẠO NGUỒN CẢM HỨNG (24)

0 comments
Please to comment

sign in

Username
Password
Remember Me


New to IM faceplate? join free!

Lost Password? click here