followers 2 popularity
4
following 1

followers  view all

following  view all

Groups
vanhoanhtmdt4 is not in any groups

Interests

[URL="http://ketoanapec.com/dao-tao-ke-toan-thue-thuc-hanh"]đào tạo kế toán[/URL]
[URL="https://dailythueapec.wordpress.com/"]đào tạo kế toán thực hành[/URL]
[URL="http://dailythueapec.blogspot.com/"]đào tạo kế toán tại Hà Nội[/URL]
vanhoanhtmdt | vanhoanhtmdt4

Đào tạo kế toán thực hành tốt

Mar 26th 2015 at 12:54 AM

APECTAX kính chào các bạn! Đây là khóa học đang được APECTAX tặng MIỄN PHÍ dành cho các bạn nhân dịp kỷ niệm Đại Lễ mừng Giải Phóng Miền Nam Thống Nhất Đất Nước và Quốc Tế Lao Động 30/4 – 1/5. Ngoài khóa học này APECTAX còn tặng các bạn khóa học sau:
Xem thêm: Đào tạo kế toán thuế thực hành tổng hợp thực tế chất lượng tại Hà Nội
Mẫu bảng kê xuất kèm theo hóa đơn GTGT
Cách Viết Hóa Đơn Hàng Khuyến Mãi, Quảng Cáo, Hàng Mẫu

Khóa học lập hồ sơ khai thuế thực tế (Bấm xem chi tiết)

THÔNG TIN CỤ THỂ VỀ KHOÁ HỌC NÀY NHƯ SAU:
I. NỘI DUNG KHOÁ HỌC:

Với 10 buổi học thực hành kế toán tổng hợp THỰC TẾ trên máy, BẠN sẽ được đào tạo & trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản sau:

1. Hướng dẫn cập nhật các chính sách chế độ kế toán và thuế mới nhất;

2. Hướng dẫn về Hóa đơn, chứng từ và xử lý các vấn đề liên quan tới hoá đơn, chứng từ;

3. Hướng dẫn thực hành thực tế ghi sổ kế toán theo hình thức NKC và các sổ sách, mẫu biểu liên quan trên máy tính (Sổ tổng hợp; Sổ chi tiết; Bảng tổng hợp N-X-T; bảng phân bổ; Bảng tính trích khấu hao; ….)

4. Thực hành thực tế về kế toán tiền lương như Lập bảng chấm công; Bảng thanh toán tiền lương và các khoản trích theo lương;

5. Thực hành thực tế về kế toán TSCĐ như lập bảng tính & trích khấu hao TSCĐ; lập bảng phân bổ chi phí trả trước;

6. Thực hành lập các bút toán cuối kỳ;

8. Thực hành thực tế lập bảng cân đối phát sinh tài khoản;

9. Thực hành Lập bảng xác định KQKD;

 

10. Hướng dẫn cách phân biệt Lợi nhuận kế toán & Lợi nhuận tính thuế

0 comments
Please to comment

sign in

Username
Password
Remember Me


New to IM faceplate? join free!

Lost Password? click here