followers 1 popularity
2
following 0

followers  view all

Groups
JeremyBlack is not in any groups

Interests

paint
Jeremy | JeremyBlack

Giúp bạn chia động từ tiếng Anh giao tiếp đúng

Sep 21st 2015 at 12:22 AM

Giúp bạn chia động từ tiếng Anh giao tiếp đúng

 

Khi làm quen tới các thì quá khứ hay dạng hoàn thành  khi học tiếng Anh,  bạn sẽ nhận ra   là   với việc    thì  Hiện tại hoàn thành , Quá khứ hoàn thành ,  muốn   với   Past simple ,   bạn sẽ   cần   có dùng  tới   động từ  mang trong mình nghĩa   thay đổi  mà   chủ yếu là   động từ   quá khứ   cũng như  quá khứ phân từ .

 


Học thêm:

Hướng dẫn cách phát âm tiếng anh chuẩn

Đa số động từ  phổ biến   tạo thành   dùng với   quá khứ  hay  V3  chắc chắn   tiện lợi  , bạn   bạn hãy   cho đuôi vào  kết thúc  động từ đó đuôi - ed ,  tuy vậy ,  ta cần ghi nhớ  động từ  khác  theo cách  hay gặp  này,  để  tạo thành dạng   V2   hay   past participle.
cần  thuộc   cách dùng chúng .

 

Có tổng cộng 620 các động từ   hay  quá khứ phân từ   không tuân theo  quy tắc, bạn  đối phó  làm thế nào để  dùng đúng   tất cả  chúng? 
Bạn sẽ thấy nhanh nản, nhanh chóng  là việc  thử thách

.
Hãy áp dụng điều chia sẻ mà  mình sẽ  đưa bạn  một vài cách giúp bạn nhớ  của   past form   và   PII  động từ thật nhanh, thậm chí, nếu bạn chưa từng xem qua bảng động từ bất quy tắc cũng có thể chia động từ được.


Ký hiệu V1 (infinitive), V2 (past form), V3 (past participle).

1. Động từ có V1 tận cùng là “eed” thì V2, V3 là “ed”.
Example:
overfeed (V1) → overfed (V2) → overfed (or overfied) (V3): cho ăn quá

2.Động từ có V1 tận cùng là “ay” thì V2, V3 là “aid”
Example:
say (V1) → said (V2) → said (V3): nói

3. Động từ V1 có tận cùng là “d” thì là “t”
Example:
bend(V1) → bent (V2) → bent (V3) uốn cong

4. Động từ V1 có tận cùng là “ow” thì V2 là “ew”, V3 là “own”.
Example:
Crow (V1) → crew (V2) → crown (or crewed) (V3) (gà) gáy

5. Động từ V1 có tận cùng là “ear” thì V2 là “ore”, V3 là “orn” (động từ hear ngoại lệ)
Example:
bear (V1) → bore (V2) → borne (V3) mang, chịu (sanh đẻ)

6. Động từ V1 có nguyên âm “i” thì V2 là “a”, V3 là “u”
Example:
sink (V1) → sank (V2) → sunk (V3) chuồn, lõi đi

7. Động từ có V1 tận cùng là “m” hoặc “n” thì V2, V3 giống nhau và thêm “t”
Example:
Learn (V1) → learnt (V2) → learnt (V3) học

0 comments
Please to comment

sign in

Username
Password
Remember Me


New to IM faceplate? join free!

Lost Password? click here