followers 4 popularity
16
following 2

followers  view all

following  view all

Groups
ngongocpro is not in any groups

Interests

I lolo shopping or chatting with my friend. Sometime, i like read books and listening ballad musics alone
ngongocpro

Nhiều kênh truyền hình sẽ bị ngừng phát hành vào năm 2016

Dec 21st 2015 at 6:40 PM

Theo như Ban Chỉ đạo đề án số hóa truyền hình , bắt đầu từ ngày 1/1/2016 sẽ dừng phát sóng các kênh truyền hình không thuộc kênh dùng cho nhiệm vụ chính trị, thông tin cần thiết tại tp Hà Nội ví dụ như VTV6, H2, VTC 9.

Từ 1/4 năm 2016, sẽ dừng phủ sóng toàn bộ một số kênh mặt đất xót lại để xúc tiến người dùng thay đổi sang sử dụng truyền hình số.

>>> Đầu kts vtc

truyền hình kts

Để đảm bảo tiến hành đúng theo lịch trình đề án, Sở thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội đề nghị một số cơ quan truyền thông liên tiếp thông tin kịp lúc, đúng sự thật về mục đích, nội dung, kế hoạch thực hiện cũng như tiến trình lên chương trình truyền hình hóa trên toàn thủ đô cũng như khuôn khổ cả nước.

Đài Phát thanh Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội tiến hành phát hành thường xuyên vào thời giờ phù hợp thông tin chính xác về thời điểm, lịch trình chấm dứt phát sóng truyền hình cũ để thay đổi sang phát tín hiệu truyền hình số trong khu vực Thủ đô.

Thông tin sẽ liên tục được thông báo tiếp để người xem có thể nắm bắt kịp thời.

Để xem được các kênh truyền hình VTV6 HD, H2 , VTC9 người tiêu dùng hãy tham khảo dùng đầu thu Truyền hình kts T2

0 comments
Please to comment

sign in

Username
Password
Remember Me


New to IM faceplate? join free!

Lost Password? click here