followers 1 popularity
2
following 1

followers  view all

following  view all

Groups
tranlengoi is not in any groups
tranlengoi

Hệ thống khóa khách sạn Hune

Nov 5th 2015 at 10:36 PM

Tóm tắt nội dung: Có một khách hàng mở một khách sạn có 200 phòng, ông cần mua một hệ thống khóa khách sạn để quản lý khách sạn hiệu quả hơn. Ông ấy nghĩkhóa thông minh cũng chỉ là một sản phẩm bình thường thôi, không có gì phức tạp cả mua khóa từ thương hiệu nào chã giống nhau, sau khi so sánh giá của nhiều thương hiệu ông đã chọn mua hệ thống khóa của bên rẻ tiền hơn. Ông nghĩ ông đã có một sự lựa chọn đúng đắn, nhưng sau khi hệ thống này hoạt động được một thời gian, ông đã thấy lựa chọn của mình là sai lầm.

sight_2015_11_05_135345_558

Nhiều chủ đầu tư khách sạn chọn hệ thống khóa khách sạn giá rẻ sẽ gặp các vấn đề sau:

  • Khi sử dụng thời gian dài khóa sẽ không nhận thẻ từ nữa.
  • Phần mềm quản lý khách sạn liên tục bị lỗi.

Những vấn đề trên sẽ ảnh hưởng như thế nào tới lợi ích của khách sạn?

  • Chi phí trả lương cho nhân viên tăng cao.
  • Doanh thu tháng không được như mong muốn.
  • Mất uy tính với khách hàng, đặc biệt là với các khách nước ngoài. ảnh hưởng xấu tới thương hiệu của khách sạn trong tương lai.

Sight_2015_11_05_135505_492

3 lợi thế rất lớn từ hệ thống khóa khách sạn Hune

  1. Chức năng chặn lỗi hiệu quả giúp cho khóa cửa không bao giờ hoạt động
  2. Hổ trợ cơ sở dử liệu SQL có thể sử dụng nhiều máy tính xuất thẻ trong cùng một lúc.
  3. Hệ thống khóa khách sạn Hune có thể liên kết với nhiều phần mềm quản lý khách sạn khác, hiện tại An Hải đang liên kết với Cbiz, một công ty đang sở hửu phần mềm quản lý khách sạn chuyên nghiệp tại Việt Nam, Intelio.

Hunelock.com

Dịch: Trần Lê Ngôi

0 comments
Please to comment

sign in

Username
Password
Remember Me


New to IM faceplate? join free!

Lost Password? click here