followers 2 popularity
9
following 1

followers  view all

following  view all

Groups
anhlamgame is not in any groups
anhlamgame

Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động tại Việt Nam

Dec 9th 2015 at 7:37 PM

Công ty luật Lincon là văn phòng luật tư vấn giải quyết tranh chấp lao động tốt trong vụ kiện tụng tại Việt Nam, với nhiều luật sư và trong tay nhiều năm kinh nghiệm cho vụ kiện, chúng tôi sẽ giúp đỡ trong việc giải quyết tranh chấp của khách hàng tại Việt Nam.Khi đầu tư và hoạt động kinh doanh tại Việt Nam ngày càng phát triển, kiện tụng và các hình thức giải quyết tranh chấp thay thế đã trở thành một phần quan trọng của Lincon hoạt động công ty luật. Với quản lý của hai luật sư Việt Nam có nhiều kinh nghiệm về kinh doanh tranh tụng thương mại, công ty Luật Lincon chuyên tranh tụng tại tòa án và trọng tài liên quan đến đầu tư nước ngoài, tranh chấp thương mại quốc tế và tranh chấp điển hình trong nước. Luật sư tranh tụng Lincon công ty đã tham gia nhiều vụ giải quyết tranh chấp lao động thương mại trong nước và quốc tế.

Luật sư Công ty luật uy tín tại Hà Nội Lincon đã đại diện cho nhiều tập đoàn lớn tại Hàn Quốc và Singapore, Nhật Bản để xử lý yêu cầu bồi thường tại tòa án Việt Nam đối với thiệt hại thực tế và tổn thất kinh doanh, bao gồm các thiệt hại gián tiếp gây ra bởi các đối tác Việt Nam. Các quy tắc của tòa án trong trường hợp của luật sư Công ty luật Lincon tham gia đã thiết lập một tiền lệ cho việc giải quyết khiếu nại bồi thường thiệt hại gián tiếp trong tương lai theo quy định của pháp luật Việt Nam.


Nếu bạn muốn tư vấn thêm về làm thế nào công ty của chúng tôi có thể hỗ trợ bạn trong việc giải quyết tranh chấp lao động, vui lòng liên hệ đến Email: [email]lawyer@lincon.com.vn[/email] hoặc gọi tới Hotline: 0912627787

Xem thêm: Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng

0 comments
Please to comment

sign in

Username
Password
Remember Me


New to IM faceplate? join free!

Lost Password? click here