followers 2 popularity
28
following 1

followers  view all

following  view all

Groups
anhlamgame is not in any groups
anhlamgame

Công ty đào tạo xuất khẩu lao động uy tín cần có giấy phép

Dec 18th 2015 at 1:31 AM

Cong ty xuat khau lao dong uy tin Việt Nam muốn đưa người lao động sang Nhật Bản phải có được giấy phép từ chính quyền Nhật Bản theo chương trình thí điểm công bố của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Theo thông báo, các công ty đáp ứng yêu cầu xuất khẩu lao động có thể liên hệ với Sở Lao động ở nước ngoài để có được thư giới thiệu, mà họ sẽ sử dụng để nhận được giấy phép từ Nhật Bản để thực hiện dịch vụ của họ.

Mỗi 1 cong ty xuat khau lao dong Nhat Ban uy tín được chỉ được phép cung cấp với mức tối đa là 50 người mỗi tháng, và ký hợp đồng lao động với 5 công ty dịch vụ việc làm của Nhật Bản.

Trong 12 tháng đầu năm 2015, công ty đào tạo xuất khẩu lao động uy tín cho tu nghiệp sinh Nhật Bản tỉnh đã đẩy mạnh tư vấn việc làm, việc làm và các dịch vụ liên quan đến việc gửi nhân viên làm việc ở nước ngoài trong thời hạn theo quy định của pháp luật. Trong đó, công tác tuyên truyền đã được đặc biệt nhấn mạnh. Trung tâm đã tổ chức hội thảo tại các trường trung học, các trung tâm giáo dục thường xuyên và một số xã, phường trong tỉnh. Đã có nhiều tu nghiệp sinh được tư vấn về xuất khẩu lao động, trong đó, hơn 100 người đăng ký tham gia chương trình xuất khẩu lao động.

Trung tâm công ty xuất khẩu lao động uy tín cho tu nghiep sinh Nhat Ban đã phối hợp với để tổ chức các cuộc phỏng vấn trực tiếp. Hiện nay, Trung tâm đang mở 2 lớp: một cho các kỹ năng tiếng Nhật với 40 sinh viên, trong đó có 15 sinh viên đăng ký cho cả hai làm việc và học tập tại Nhật Bản.

0 comments
Please to comment

sign in

Username
Password
Remember Me


New to IM faceplate? join free!

Lost Password? click here