followers 1 popularity
9
following 1

followers  view all

following  view all

Groups
anhnguyet is not in any groups
anhnguyet

Xử lý sự cố và vận hành an toàn bình góp hơi

Dec 10th 2015 at 12:21 AM

Bình góp hơi là một bộ phận vô cùng quan trọng trong quá trình sử dụng công nghệ lò hơi tầng sôi. Bài viết hôm nay chúng tôi giới thiệu về quy trình vận hành và xử lý lò hơi khi gặp sự cố. Nắm bắt được những thông tin này sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong quá trình sử dụng.
Xử lý sự cố
-Tất cả các sự cố về khả năng làm việc của bình nếu xảy ra (ví dụ: xì hở, rò rỉ,v.v…) thì người vận hành phải báo ngay cho người có trách nhiệm sửa chữa.

-Trường hợp nguy hiểm ảnh hưởng đến an toàn lao động là khi có hiện tượng phòng dộp trên thân bình chứa. Báo cáo cho bộ phận chức năng đến xử lý. Nếu đang dùng hơi thí tiếp tục sử dụng cho áp lực giảm đến 0, mở van xả hơi một cách từ từ để xả hết hơi ở trong bình ra.
[​IMG]
>>> lò hơi tầng sôi
Yêu cầu vận hành an toàn
Không cho phép sửa chữa bình và các bộ phận chịu áp lực của bình trong khi bình đang làm việc.

Chống chèn hãm, thêm vật nặng hoặc dùng bất cứ vật nặng gì thêm tải trọng cuả van an toàn khi bình đang hoạt động

Không cho phép sử dụng bình vượt quá các thông số do thanh tra nhà nước về an toàn lao động đã quy định đối với thiết bị.

Phải lập tức đình chỉ sử dụng bình trong các trường hợp sau:
Khi phát hiện các bộ phận chịu áp lực chính của bình có vết nứt, phòng rỉ, xì hơi, mòn đáng kể các miếng đệm bị xé…

Khi xảy ra sự cháy đe dọa đến bình đang có áp suất.

Khi áp kế hư hỏng và không có khả năng xác định áp suất trong bình bằng một dụng cụ nào khác.
Khi áp suất trong bình tăng quá áp suất cho phép.

Khi các cơ cấu an toàn không hoàn hảo

0 comments
Please to comment

sign in

Username
Password
Remember Me


New to IM faceplate? join free!

Lost Password? click here