followers 0 popularity
0
following 1

following  view all

Groups
digitechjsc123 is not in any groups
digitech jsc | digitechjsc123

Tường lửa là gì?

Jul 1st 2015 at 1:56 AM

chức năng của firewall? Và thổ mở nghỉ
[b]Lúc này internet hỉ là chỗ thảo luận dữ liệu và tiếp xúc với nhau xã hội thông dụng , nhưng đéo phải lúc nào y cũng thân thiện và là. "một năm do đó nó sẽ bị lãng quên" có khá nườm nượp tên xấu đương lợi dụng theo dõi bạn qua số phận với các mục đích thâm nhập và các máy tính kết nối với số phận internet.

Nơi trông coi đầu tiên ngăn đón những kẻ rình rập móc túi dữ liệu đó là firewall xếp hàng vì những lừa dối chuyên ngành có xác xuất ngăn đón những   ý đồ   xấu thâm nhập vào máy tính và giảm thiểu các dữ liệu đi ra khỏi máy. Với hệ điều hành bạn đương sử dụng bây giờ cũng là một firewall và router riêng để tạo kết nối từ máy tính ra internet.
Ở   bài viết nè tớ đưa ra khái niệm căn bản nhất đi firewall là gì?

Firewall
Với những chiếc máy tính kết nối tới internet cần có một firewall cisco nhằm quản lý dữ liệu nổi truy vào số phận và đéo nổi tường thuật ra khỏi mạng. Có một người gác cổng như vầy để theo dõi mọi rợ việc xảy ra rất cần thiết bởi:
-        Bất kỳ máy tính kết nối mạng nè năng kết nối vĩnh viễn với internet.
-        Mỗi một máy tính online cần có mọt chữ ký điện tử riêng năng làm gọi là IP. Ví như đéo có firewall trợ giúp đéo khác gì việc bạn ngồi trong suốt phòng bật tất cả đèn lên và mở cửa. Một firewall nổi cấu hình tốt sẽ ngăn chặn điều động xảy ra nè giúp máy tính “lặn” một cách hiệu quả , tặng tường thuật người dùng không bị hạn chế sử dụng những gì thế giới online mang lại. Firewall juniper không giống như tiêu chuẩn diệt virus. Thay vào đó y làm việc cùng với những công cụ nè nhằm đảm bảo máy tính nổi trông coi hồ hết các thằn lằn tấn cong nghuy hại thận biến.Windows XP , Vista và 7 hỉ tích hợp firewall năng đương làm gọi là firewall mềm mỏng ( windows firewall ) nổi kích hoạt ngầm định. Bạn có xác xuất tự kiểm tra tự kiểm tra firewall của tớ kích hoạt năng chưa kì cách vào: control panel sau thời gian ấy click vào đường link [b]switch lớn classic view trước hồi kích đúp vào icon của Windows Firewall bạn kiểm tra nút ON hỉ bật chưa.
Với windows 7 hay là vista bạn kích hoạt kì cách vào system and security.  sau thời gian ấy tầm dòng windows firewall và kích nè y với win vista hay là kích vào check firewall status với win 7.

0 comments
Please to comment

sign in

Username
Password
Remember Me


New to IM faceplate? join free!

Lost Password? click here