followers 1 popularity
1
following 1

followers  view all

following  view all

Groups
havip is not in any groups
havip

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Dec 3rd 2019 at 1:58 AM

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu là tên gọi chung, hay còn được gọi là đăng ký nhãn hiệu độc quyền, đăng ký thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, đăng ký nhãn hiệu logo, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa và nhãn hiệu dịch vụ là một thủ tục nhằm xác lập quyền sở hữu đối với nhãn hiệu của mình. Vì nhãn hiệu hàng hóa được coi là một thứ tài sản trí tuệ của doanh nghiệp cho nên việc đăng ký nói trên thực chất giống như làm trước bạ các tài sản vật chất. Tham khảo bài viết về các bước đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại đây

https://havip.com.vn/thu-tuc-dang-ky-nhan-hieu/

0 comments
Please to comment

sign in

Username
Password
Remember Me


New to IM faceplate? join free!

Lost Password? click here