followers 1 popularity
25
following 2

followers  view all

following  view all

Groups
caoxilu is not in any groups
caoxilu | caoxilu

Tư vấn đấu thầu xây dựng

Sep 8th 2015 at 9:23 PM
Xây dựng là một hoạt động được đề cập hàng ngày trên mọi phương tiện thông tin đại chúng và gần như nó là câu cửa miệng của nhiều người. Xây dựng là chủ đề rộng, gồm những hình thức xây dựng đa dạng: công trình mới; hoàn thiện, nâng cấp, mở rộng công trình đã có…

Hoạt động xây dựng diễn ra ở mọi nơi, mọi chỗ mà không thể thiếu nó trong bất kỳ một xã hội nào. Nhu cầu xây dựng trong một xã hội gần như là vô hạn, nhưng nguồn kinh phí cho nó lại là hữu hạn. Vả lại tạo ra kinh phí đâu có dễ dàng nên ai cũng mong muốn việc sử dụng tiền cho hoạt động xây dựng phải đạt được mục tiêu hiệu quả, nhất là đối với nguồn tiền của Nhà nước.

Công tác tư vấn đấu thầu xây dựng là một trong những công cụ quan trọng nhằm đạt được điều mong muốn đó. Thường thì công tác đấu thầu (lựa chọn nhà thầu) xảy ra sau khi dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt, nhưng công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu để có được 1 dự án như trong ý tưởng thì lại diễn ra trong suốt vòng đời của 1 dự án.Để hình thành một dự án có nội dung phù hợp (về mặt kỹ thuật, kinh tế, môi trường, thị trường…) thì việc lựa chọn đơn vị tư vấn đấu thầu phù hợp, có nhiều kinh nghiệm để lập dự án là việc làm quan trọng. Để một công trình xây dựng đạt được như yêu cầu thiết kế, ngoài việc lựa chọn nhà thầu thi công đủ năng lực và kinh nghiệm thì việc lựa chọn đơn vị tư vấn giám sát thi công có năng lực và trách nhiệm là điều cũng quan trọng không kém.

Trường hợp dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu thì việc lựa chọn nhà thầu dù là nhà thầu tư vấn đầu tư, lập thiết kế, nhà thầu thi công, nhà thầu giám sát thi công đều phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu.
0 comments
Please to comment

sign in

Username
Password
Remember Me


New to IM faceplate? join free!

Lost Password? click here