followers 8 popularity
22
following 3

following  view all

Groups
KhanhKT is not in any groups

Interests

Car
Khanh KT | KhanhKT

Sản phẩm phụ gia cuốn khí sử dụng như thế nào hợp lý?

Dec 19th 2015 at 2:25 AM

 

 

phu gia be tong tuoi

 

Tác dụng của phụ gia cuốn khí ở be tong tuoi trong vùng băng giá ?

 

Phụ gia cuốn khí mang ích lợi tạo những bọt khí nhỏ tại sản phẩm bê tông. tăng chức năng chịu chứa đóng bang và tan của nó. nâng cao độ dẻo của bê tông khi thi công ở điều kiện nhiệt độ rẻ.

 

Phụ gia cuốn sẽ làm cho hạn chế lúc nhiệt dộ ở bê tông tươi nâng cao cao và hàm lượng xi măng pooc lăng cao, có trộn lẫn hợp chất độn tro bay.

 

Những chủng loại vật liệu thường được dùng để sản xuất phụ gia cuốn khí:

 

- Lignosulfonat và abietate natri, muối của Etanoamin, sunfonat rượu béo, alkylarylsulfonat, xà phòng kiềm của axit béo...

 

Vai trò và tác dụng của phụ gia cuốn khí:

 

Ở bê tông thương phẩm, phụ gia cuốn khí có vai trò thay thế 1 phần nước cùng với thay thế một phần cát mịn.

 

Những bọt khí có  khả năng thay đổi cấu trúc cốt liệu cùng với cắt mang ống dẫn trong be tong.

 

Lúc đóng băng, nó mang vao trò như bình dãn nở với nước và đẩy bởi băng.

 

Các hợp chất cuốn khí cho phép giảm sự phân tầng và tiết nước của be tong tuoi.

 

Các chất cuốn khí luôn cải thiện bề mặt be tong tuoi lúc tháo khuôn. Chúng có khả năng nâng cao cường độ cơ học.

 

Nhưng, ở tại điều kiện băng giá các chất cuốn khí lại thể hiện được chức năng nổi bật về vấn đề độ bền.

 

Các hợp chất cuốn khí được sử dụng để làm ra be tong tuoi thường mang cốt thép cùng với không mang cốt thép, Đối với một số chủng loại SP bê tông đặc thù để tránh sự phân tầng.

 

Bởi vậy, điều kiện khí hậu nóng ẩm của việt nam thì ứng dụng phụ gia cuốn khí ở be tong tuoi là không thực sự hiệu quả

 

>>> Bao gia be tong tuoi Viet Han

0 comments
Please to comment

sign in

Username
Password
Remember Me


New to IM faceplate? join free!

Lost Password? click here