followers 6 popularity
28
following 3

following  view all

Groups
KhanhKT is not in any groups

Interests

Car
Khanh KT | KhanhKT

Sản phẩm bê tông có thành phần Cacbon tỷ lệ thấp là gì?

Dec 25th 2015 at 1:24 AM

 

bê tông tươi -  be tong tuoi

 

Bê tông thương phẩm cacbon thấp được phát triển thông qua đề án ECO-Binder. Đề án này kể từ tháng 1 năm 2015 và kéo dài trong 4 năm, với mục đích nghiên cứu 1 loạt những cốt liệu ngành xây dựng sản phẩm bê tông đúc sẵn và dựa trên thành phần vật liệu giảm 30% năng lượng, cải thiện 20% tính năng cách điện và giá thành dưới 15% so cùng với các giải pháp dựa trên xi măng.

 

Theo Frederico Meneghello, Điều phối viên dự án cùng với Quản lý công nghệ Intelligence Area trong D'Appolonia SpA: " Đề án này chứng minh cho việc xi măng thông thường hay OPC và các be tong dựa trên nền tảng OPC có thể được thay thế bằng các cốt liệu mới mới dựa trên CN Belite -Ye'elimite-Ferrite hoặc lớp BYF có độ kết dính - CO2 thấp, mà không khiến cho ảnh hưởng đến chất lượng hoặc chi phí sản phẩm".

 

Các công nghệ BYF phân phối vật liệu sở hữu bền vững cùng với lượng khí thải CO2 nhỏ hơn ở vòng đời sản phẩm so với OPC. Hỗn hợp vật liệu mới sở hữu lượng canxi thấp cùng với nhiệt độ đốt clinker nhỏ hơn 1.250 - 1.300 độ C, cũng như nó tiêu thụ năng lượng ít hơn để nghiền.

 

Để thiết lập một hệ thống hợp lý lúc so sánh cùng với xi măng PL, những nhà nghiên cứu ECO-Binder đã bắt đầu bằng làm sao xem xét các quy định cùng với yêu cầu kỹ thuật trong CNXD để xem liệu định mức mới có cần thiết lập, hay có thể sử dụng luôn các định mức hiện hành. "Mục tiêu cuối cùng là đảm bảo rằng sự so sánh là hợp lý cùng với có khả năng được thực hiện, chuẩn hóa, không sở hữu rào cản với việc ứng dụng những loại mới" - ông Meneghello giải thích.

 

Đề án gồm việc XD những nhà loại mẫu ở những địa điểm ở Tây Ban Nha, Anh và Romania, cho phép những nhà nghiên cứu ECO-BINDER xem xét tác động của điều kiện khí hậu trên các công trình loại này.

 

Xem thêm: Bê tông ít tỏa nhiệt cho công trình bền vững

0 comments
Please to comment

sign in

Username
Password
Remember Me


New to IM faceplate? join free!

Lost Password? click here