followers 0 popularity
0
following 0
Groups
cuocsongmoi123 is not in any groups
cuocsongmoi123

Quyết toán TNDN

Dec 17th 2015 at 12:38 AM

Trong quá trình quyết toán TNDN ta cần phải chuẩn bị đầy đủ những hồ xơ, sổ sách để làm thủ tục cho đúng, tránh những sai xót không cần thiết, bên cạnh đó bạn sẽ được cấp trên đánh giá tốt hơn trong công việc, phải luôn luôn đi trước những vấn đề như thế.
I, Hồ sơ pháp lý

1. Báo cáo tài chính
2. Tờ khai quyết toán TNCN, TNDN
3. Chứng minh thư phô tô giám đốc, KTT , thông tin tài khoản ngân hàng. Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng nếu có
4. Điều lệ công ty

► Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty

II. Hồ sơ sổ sách
1. Hợp đồng kinh tế đầu vào, đầu ra, biên bản đối chiếu công nợ cuối năm các nhà cung cấp( các hợp đồng đầu vào thanh toán đúng hạn, nếu không đúng hạn phải làm phụ lục gia hạn thời hạn thanh toán)
2. Phiếu thu- chi , tạm ứng( nếu có)
3. Giấy nộp tiền thuế nhà nước
4. Hồ sơ lao động gồm: Hợp đồng lao động, sơ yếu lý lịch, bảng chấm công, bảng thanh toán lương có lý nhận , giấy uỷ quyền quyét toán thay theo mẫu 04-02/TNCN,
5. Bảng phân bổ chi phí trả trước ngăn hạn, dài hạn.
6. Tờ khai thuế “
- Tờ khai thuế GTGT hàng tháng
- Tờ khai quyết toán TNDN
- Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá mua vào, bán ra
7. Sổ cái các tài khoản, sổ tổng hợp TK 331,131,141…. chi tiết tài khoản 331,131,141… sổ xuất nhập TK 153
8. Sổ phụ ngân hàng

* Note:
- Đối với công ty Tín nghĩa khi quyết toán cơ quan thuế sẽ đi sau vào phần giá vốn hàng, mà giá vốn đối với dịch vụ bảo vệ là lương bảo vệ vì vậy tất cả phải có mã số thuế cá nhân, trường hợp không đóng bảo hiểm thì làm thêm đơn đề nghị tự nguyện không tham gia bảo hiểm xã hội của công nhân viên)
- Chi phí phân bổ 242
Kết luận: Cơ quan thuế sẽ đi vào 3 mục chính
1. Thuế GTGT : tích các tờ khai ( bảng kê mua ), thời hạn thanh toán đúng hạn theo hợp đồng chưa.
2. Thuế TNDN: Giá vốn,chi phí liên quan,( TK 632,642,242)
3. Thuế TNCN: chi phí lương, mã số thuế, bảng chấm công, bảng lương ký nhận, sơ yếu lý lịch, giấy uỷ quyền quyết toán thay.quy chế lương cán bộ công nhân viên.

0 comments
Please to comment

sign in

Username
Password
Remember Me


New to IM faceplate? join free!

Lost Password? click here