followers 1 popularity
19
following 2

followers  view all

following  view all

Groups
caoxilu is not in any groups
caoxilu | caoxilu

Người giám sát thi công tốt cần những điều gì?

Aug 26th 2015 at 9:57 PM
Làm thế nào để trở thành người giám sát thi công tốt? Có những biện pháp nào để tránh bị bên thi công qua mặt? Những mánh khóe chủ yếu của bên thi công ?

- Muốn giám sát tốt cần rất nhiều phẩm chất. Nhưng trước tiên người giám sát phải có chuyên môn vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp tốt, có trách nhiệm với công việc và có kinh nghiệm hành nghề.

- Ngoài ra bạn còn phải nắm vững các quy định, tiêu chuẩn, quy trình quy phạm kỹ thuật trong công tác giám sát thi công công trình. Tuy nhiên, giám sát thi công xây dựng có 3 phần chính mà bạn phải quan tâm:+ Giám sát chất lượng của tất cả vật tư, vật liệu, cấu kiện, thiết bị đưa vào sử dụng trong công trình (thông qua hóa đơn chứng từ, chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất, kết quả thí nghiệm chứng nhận chất lượng của vật tư, cấu kiện...)

+Giám sát chặt chẽ chất lượng các công việc xây dựng, lắp đặt thiết bị căn cứ theo thiết kế được phê duyệt, tiêu chuẩn, quy trình quy phạm kỹ thuật....

+ Thành thạo công cụ: Phần mềm Quản lý chất lượng GXD và quy trình làm hồ sơ chất lượng, kiểm soát khối lượng là kiến thức, kỹ năng không thể thiếu.

- Chúng ta không bắt các nhà thầu làm theo cái này, cái kia mà chỉ giám sát, yêu cầu họ thực hiện theo đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của mình theo hợp đồng đã ký kết và các quy định pháp luật trong hoạt động tư vấn đầu thầu xây dựng.

Đừng để ý đến những "mánh khóe" gì cả. Bạn hãy làm những gì mà bạn xác định là phải làm theo trách nhiệm. Không phải nhà thầu nào cũng "mánh khóe" đâu. Cứ làm hết trách nhiệm đi và kèm theo là một chút thông cảm cho các nhà thầu thi công (không phải "thông cảm" là nghĩa bóng đâu, ví dụ nhà thầu đang làm đến 17h, bạn có quyền yêu cầu nhà thầu không thi công nữa để bạn đi về. Nhưng nếu thấy ráng thêm 5' hay 10' thì xong việc thì cố gắng giúp nhà thầu, kiểu thông cảm như vậy ấy).

Để bên thi công không qua mặt được, bạn phải:

- Nắm vững qui trình thi công và kỹ thuật từng công tác, yêu cầu chất lượng vật tư.

- Chú trọng nhiều đến các bộ phận sẽ bị che khuất, về sau khó xác định được cả số lượng và chất lượng (cọc, móng, thép trong bê tông).

- Chú ý những thời điểm quan trọng như đổ bê tông...

- Rất chú ý đến xác định tim, cos, định vị .

- Bạn cũng phải nắm vững Dự toán, luôn đối chiếu khối lượng trong dự toán và thực tế, lý do chênh khối lượng.

Giám sát đương nhiên là phải yêu cầu bên thi công thực hiện đúng Thiết kế. Nhưng có trường hợp tư vấn giám sát + chủ đầu tư lại phải kiến nghị Thiết kế để sửa đổi Hồ sơ tư vấn thiết kế cơ điện lạnh cho phù hợp với thực tế thi công.

Với những công việc Nhà thầu cố tình qua mặt mình (nhà thầu thường luôn tạo ra các tình huống sự đã rồi), hãy tranh thủ ý kiến chủ đầu tư, kiên quyết xử lý đúng.
0 comments
Please to comment

sign in

Username
Password
Remember Me


New to IM faceplate? join free!

Lost Password? click here