followers 2 popularity
25
following 0

followers  view all

Groups
alolove is not in any groups

Interests

Phượt, chụp ảnh, xem hoạt hình
Alolove Nguyễn | alolove
I don't like, I love it
10 months ago

Lấy thiện cảm khách hàng từ quảng cáo

Dec 9th 2015 at 1:22 AM

Làm thế nào để bang quang cao của mình gây được thiện cảm cùng sự chú ý của mọi người? Đó là yêu cầu cần phải có trước khi làm một bảng quảng cáo và tiến hàng đi quảng cáo. Sau đây là những chia sẻ kinh nghiệm về những yếu tố lấy được thiện cảm của mọi người.


[​IMG]

1. Thông điệp
Kích thước thông điệp quảng cáo là một trong những yếu tố quan trọng và ảnh hưởng đến mức độ hiệu quả của quảng cáo.

2. Yếu tố sáng tạo
Đây là yếu tố kích thích cơ bản và hầu như xuyên suốt trong quá trình quảng cáo. Các hình ảnh minh họa cần rõ rang và dễ nhận biết.
Các kiểu chữ cần rõ nét và thích hợp trên mặt biển quảng cáo.

3. Yếu tố màu sắc
Cần chọn màu sắc phải có sự tác động lẫn nhau. Ví dụ như: ta đặt màu xám trên nền màu trắng sẽ có cảm giác tốt hơn so với ngược lại chúng ta đặt màu xám trên nền đen.

4. Yếu tố kích thước
Biển quảng cáo chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của yếu tố này.Kích thước chuẩn hiện nay là 12*25 feet. Căn cưa vào tầm quan trọng của một địa điểm hay mật độ giao thông mà có sự thay đổi.

Tuy nhiên, không phải kích thước to mới là quan trọng, đây không phải quy luật cố định mà còn tùy thuộc vào quy mô và mục tiêu của doanh nghiệp, đòi hỏi một kích cỡ phù hợp với ngân sách quảng cáo và quy mô của các chỉ số tiếp cận.

0 comments
Please to comment

sign in

Username
Password
Remember Me


New to IM faceplate? join free!

Lost Password? click here