Adrian Oliviere | hitose

Looking for a new PTC system

Feb 22nd 2012 at 11:58 AM

I am open to new options'm concerned about all active good, I'm willing to be part of a PTC system as long as it is safe.

In Nederlands

Op zoek naar een nieuw PTC-systeem

Ik sta open voor nieuwe options'm bezorgd over alle actieve goed, ik ben bereid om een deel van een PTC-systeem, zolang het veilig is te zijn.

In Spanish

Buscando un nuevo sistema PTC

Estoy abierto a nuevas opciónes soy buen referido sobre todo activo, estoy dispuesto a formar parte de algún sistema PTC siempre y cuando este sea seguro.


0 comments
Please to comment

sign in

Username
Password
Remember Me


New to IM faceplate? join free!

Lost Password? click here