vasmobile | vasmobile

Làm sao để tránh trường hợp trừ tiền khi không sử dụng dịch vụ

Dec 7th 2015 at 11:42 PM

Chắc hẳn that việc bị trừ tiền hằng tháng make no ít thuê bao cảm thấy khó chịu and gọi lên tổng đài thắc mắc, để from a mất công gọi lên tổng đài hay bị trừ tiền oan uổng bài viết this will giới thiệu các bạn cách from a tốn tiền oan uổng nữa!

- If soạn tin to its đầu số 6xxx, 7xxx, 8xxx thì chắc chắn would mất phí tin nhắn từ 500đ -> 15,000đ and will if no nhu cầu you can soạn tin nhắn đăng ký nhé

- If you need đăng ký 3G with the packages cước 3G Mobifone, you should choose the syntax MPS6and send 9084 vì here is as đầu số duy nhất miễn phí tin nhắn while đăng ký 3G. ví dụ dk miu soạn MPS6 MIU gui 9084.

- If you got tin nhắn mời đăng ký 3g and hướng dẫn gửi tin confirm you must tìm hiểu thật kỹ nhé.

Ngoài ra, if you thấy hằng tháng phát sinh cước cao, you can soạn KT gửi 994 (miễn phí tin nhắn) to see you using các dịch vụ gì. Cần hỗ trợ than, you can liên hệ hỗ trợ trực tuyến nhé.

Còn if you used Dcom 3G Mobifone thì hãy tham khảo the package cước kết nối nhanh chóng of mobifone nhé!

0 comments
Please to comment

sign in

Username
Password
Remember Me


New to IM faceplate? join free!

Lost Password? click here