followers 1 popularity
2
following 1

followers  view all

following  view all

Groups
taigamemobi is not in any groups
taigamemobi | taigamemobi

Lắc xí ngầu thâu bạc tỷ ngày 26.1.2015

Mar 4th 2015 at 7:43 PM

- Thời gian trò chơi:
từ ngày 26.1.2015 đến 29.1.2015

- Thành phần:
yêu cầu phiên bản java 295 trở lên và iwin 441 android tại   iwin.vn

- Cách thức tham dự:
+ Khi tham gia sự kiện người chơi khi nạp WIN sẽ nhận được sao. 1VNĐ = 5 SAO
+ Dùng số sao mà mình để đặt cược và lắc xí ngầu. Số sao đã đặt cược sẽ tự động được trừ đi.
+ Bấm lắc xí ngầu và chờ kết quả random
Kết quả:
+ 2 xí ngầu cùng mặt: chuyển tất cả các sao thành WIN và cộng vào tài khoản.
+ Ra 3 xí ngầu cùng mặt: x3 số sao đặt cược, chuyển thành WIN và cộng trực tiếp vào tài khoản.
+ Ra 2 mặt “1” hoặc 2 mặt “6”: x2 số sao đặt cược, chuyển thành WIN và cộng trực tiếp vào tài khoản.
+ Ra chính xác 3 xí ngầu con 1 hoặc con 6: x5 số sao đặt cược, chuyển thành WIN và cộng trực tiếp vào tài khoản.
- Cách lắc xí ngầu:
Bạn vào mục WIN miễn phí (biểu tượng hộp quà), vào mục Đổ xí ngầu thâu bạc tỷ để lắc xí ngầu.
- Quà thưởng
Khi lắc xí ngầu, bạn có cơ hội nhận được số sao may mắn hấp dẫn. Dùng sao nhận được từ việc lắc xí ngầu để đổi thành WIN miễn phí.
1 SAO = 1 WIN

Thông tin từ Game

0 comments
Please to comment

sign in

Username
Password
Remember Me


New to IM faceplate? join free!

Lost Password? click here