followers 1 popularity
6
following 1

followers  view all

following  view all

Groups
anhnguyet is not in any groups
anhnguyet

Khởi động máy toàn đạc đúng cách

Jan 4th 2016 at 10:09 PM
Nhờ các tính năng hiện đại, máy toàn đạc được xem là thiết bị sử dụng không khó lắm. Người sử dụng cần nắm rõ các yếu tố trong thiết bị này để sử dụng hiệu quả hơn.Thị trường máy toàn đạc nói chung và may toan dac nikon nói riêng đang ngày càng sôi động và sự quan tâm của ngành xây dựng. Ngành xây dựng ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Bước 1: Cài đặt driver cho máy. Trước tiên cần bỏ đĩa vào máy và chọn setup để cài đặt.Nếu không có đĩa t lên mạng search với tên “PL-2303 Driver Installer.exe”. Sau đó, ta tiếp nên chạy lại file đó để cài đặt driver cho cáp sau đó chọn Next để tiếp tục và chọn Yes.Sau đó, chọn Finish để kết thúc quá trình cài đặt driver. Để kiểm tra máy đã nhận được driver ta tiến hành các bước sau: -  Vào My Computer chọn Properties hoặc nhấn tổ hợp phím “Cửa sổ Windows+Break. Chọn thẻ Hardware. -  Dùng chuột chọn đến phần Port , click vào dấu + sẽ xuất hiện danh sách “Prolific USB to Serial Comm port (Com 5)” là cổng usb cáp đã được máy tính nhận và sẵn sang cho việc trút dữ liệu. Bước 2:Tiến hành cài phầm mềm trút dữ liệu cho máy toàn đạc điện tử NiKon -  Tiến hành bỏ đĩa TGO vào máy chuẩn bị cài chọn ngôn ngữ cài đặt -  Để trút dữ liệu từ máy ra máy tính chạy phần mềm TGO sau đó bảng bên trái ta chọn thanh “Tool” thì menu Tool sẽ hiện ra như sau: Tiếp tục chọn “ Data Exchange Manager” để trút dữ liệu. -  Chọn “Serial Ports” bấm vào dấu + sau đó chọn Com 5, sau khi bấm vào dấu + ở Com 5 thì có thể máy tính nhận được ngay máy toàn đạc của ta và cũng có thể chưa nhận được. Nếu xảy ra trường hợp máy chưa nhận được, ta click phải vào Com 5 chọn “settings” chọn thẻ “Com Settings” ở hàng “Instrument” ta chọn “TPS 400” hoặc bất cứ dòng sản phẩm nào phù hợp với máy toàn đạc ta đang dùng. Với trình tự theo các bước trên thì việc trút dữ liệu máy toàn đạc điện tử Nikon không còn khó khăn và mặc dù mới bước vào nghề, bất kỳ ai cũng có thể làm được một cách nhanh gọn và chính xác.
0 comments
Please to comment

sign in

Username
Password
Remember Me


New to IM faceplate? join free!

Lost Password? click here