followers 1 popularity
6
following 2

followers  view all

following  view all

Groups
caoxilu is not in any groups
caoxilu | caoxilu

Kỹ sư tư vấn giám sát thi công cần những yêu cầu và kỹ năng gì?

Jul 27th 2015 at 7:56 PM

Kỹ sư tư vấn giám sát thi công xây dựng là người có vai trò quan nhất ảnh hưởng đến toàn bộ chất lượng công trình xây dựng và hiệu quả kinh tế cho chủ đầu tư. Vậy điều kiện cần có của 1 người tư vấn giám sát thi công xây dựng là gì?

Yêu cầu của tư vấn giám sát thi công xây dựng:

- Thực hiện từ khi khởi công xây dựng công trình

- Thường xuyên, liên tục trong quá trình xây dựng

- Căn cứ vào thiết kế được duyệt, quy chuẩn, tiêu chuẩn, tiến độ, hsmt, hsdt.

- Trung thực, khách quan, không vụ lợi, cả nể.

- Phải có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công và hoạt động phù hợp năng lực đã được quy định.

- Nhà thầu giám sát phải lập hệ thống quản lý chất lượng cho mình, để giúp chủ đầu tư quản lý tốt 5 tiêu chí và 4 nội dung nêu trên, từ đầu.

- Phân biệt: kỹ sư sát trưởng; kỹ sư giám sát chuyên ngành; kỹ sư– nhân viên giám sát khác.

- Giúp chủ đầu tư quản lý chất lượng, nghiệm thu và khống chế giá thành công trình. Do vậy kỹ sư tư vấn giám sát thi công xây dựng phải được đào tạo bài bản, hiểu biết pháp luật và có đạo đức nghề nghiệp.

- Cần đọc FIDIC để hội nhập.

- Tiến đến giảm hẳn:

✓ Coi trọng sản xuất nhưng xem thường quản lý

✓ Coi trọng giá trị sản lượng nhưng xem nhẹ hiệu quả

✓ Coi trọng tiến độ, rẻ nhưng không quan tâm chất lượng.

- Phải mua bảo hiểm nghề nghiệp

- Tư vấn quản lý dự án, Ban quản lý dự án xây dựng, chủ đầu tư có thể giám sát, nếu đủ năng lực.

- Phải xác nhận các bản vẽ hoàn công.

Kỹ năng cần có của tư vấn giám sát thi công xây dựng:

1. Khả năng trí tuệ:

Có khả năng học tập nhanh chóng, dễ dàng;

Có tài quan sát, thu thập, lựa chọn, đánh giá sự kiện;

Có đầu óc phán đoán tốt;

Có khả năng lí luận, qui nạp và suy diễn;

Có khả năng tổng hợp và khái quát hóa;

Có đầu óc tưởng tượng, tư duy độc đáo.

2. Khả năng hiểu biết con người và cộng tác với mọi người:

Tôn trọng người khác, độ lượng;

Có khả năng dự đoán và đánh giá phản ứng của con người;

Dễ dàng tiếp cận với mọi người; Có khả năng dành được niềm tin và sự tôn trọng;

Lịch sử và phong cách tốt.

3. Khả năng giao tiếp, thuyết phục và thúc đẩy:

Biết lắng nghe; Dễ dàng giao tiếp bằng lời nói và văn bản;

Có khả năng thuyết phục và thúc đẩy.

4. Chín chắn về trí tuệ và tình cảm:

Ổn định về ứng xử và hành động;

Độc lập và rút ra kết luận vô tư;

Có khả năng chịu đựng sức ép, sống trong tâm trạng bực mình và bấp bênh;

Có khả năng hành động thư thái với phong cách bình tĩnh và khách quan;

Tự chủ trong mọi tình huống; Linh hoạt và thích nghi với điều kiện thay đổi.

5. Niềm say mê và sáng kiến cá nhân:

Có trình độ tự tin cao trên cơ sở bản lĩnh vững vàng;

Có tham vọng, và hoài bão lành mạnh; Có tinh thần kinh doanh, chấp nhận rủi ro;

Dũng cảm, sáng kiến và kiên trì trong hành động.

6. Đạo đức và liêm chính

Mong muốn giúp người thực sự; Cực kì trung thực;

Có khả năng thừa nhận sự giới hạn của trình độ;

Có khả năng nhận khuyết điểm và học tập từ thất bại.

7. Tráng kiện về thể lực và minh mẫn về tinh thần:

Có khả năng chịu đựng các điều kiện sống và lao động đặc biệt của nhà tư vấn thiết kế kiến trúc

0 comments
Please to comment

sign in

Username
Password
Remember Me


New to IM faceplate? join free!

Lost Password? click here