followers 6 popularity
36
following 3

following  view all

Groups
KhanhKT is not in any groups

Interests

Car
Khanh KT | KhanhKT

Hãy tiến hành kiểm tra cường độ hợp lý, nghiêm ngặt

Dec 23rd 2015 at 2:39 AM

 

be tong tuoi viet han

 

Bê tông tươi sau lúc đổ nên được kiểm tra cường độ thường xuyên để cung cấp cho nhà chủ đầu tư, chủ thầu thông tin để cho ra những quyết định sau đó.

 

Với việc thao tác sản phẩm bê tông thì bê tông tươi sẽ đạt được cường độ yêu cầu sau khoảng hai mươi tám ngày tuổi.

 

Nhưng, ở công đoạn thi công liên tục, mảng sàn sau sẽ nối tiếp theo mảng sàn trước. Cùng dùng một dạng be tong tuoi, cùng một nhà phân phối bê tông thương phẩm.

 

Trường hợp khi kiểm tra cường độ Tiếp theo 28 ngày bê tông không đạt đủ cường độ y/c  thấp nhất. Để đảm bảo đặc tính KT, độ an toàn thì bắt cần phải phá dỡ.

 

Vậy nên giai đoạn phá bỏ sẽ được thực hiện.

 

Nhưng, việc phá dỡ  khối bê tông đủ 28 ngày tuổi không phải vấn đề đơn giản.

 

Vì thế, tại sao ở tại quá trình thi công, đề nghị bắt buộc kiểm tra cường độ tại 3,7,14,28 ngày tuổi.

 

Trong thời điểm đạt 7 ngày tuổi, sản phẩm bê tông đạt đủ cường độ của 7 ngày. Thì ở điều kiện bình thường, 28 ngày tuổi cũng sẽ có được đủ cường độ y/c.

 

Việc xem xét cường độ BT thương phẩm ở 7 ngày tuổi để nội suy ra cường độ ở tại 28 ngày tuổi có ý nghĩa rất cao tới việc ra quyết định có tiếp tục thi công phần sau đó hay không.

 

Thông thường, theo công trình phải chọn BT với khối lượng lớn. Các chủ đầu tư thường nhờ đơn vị Las kiểm tra, thực nghiệm cốt liệu dự kiến đưa và công trường. Tiến hành thiết kế cấp phối sản phẩm bê tông cùng với mác cùng với đúc mẫu thử trước. Xem có thể đạt y/c hay không, từ ấy mới ra quyết định chọn lựa bê tông, vật liệu…

 

Có thể bạn quan tâm: Cách kiểm tra độ sụt của bê tông tươi

0 comments
Please to comment

sign in

Username
Password
Remember Me


New to IM faceplate? join free!

Lost Password? click here