Ingar Grondahl | IngarGrondahl
"Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony,"- Mahatma Gandhi. "Happiness and positive energy is the main thing in life"!!;-)Ingar
unknown

Direkte - representativt eller kun demokrati?

Sep 4th 2015 at 6:06 PM

Vi tror vi har demokrati i Norge i dag, men ser vi på definisjonen av demokrati = folkestyre, så mangler det noe vesentlig tror du ikke?

Vi stemmer på et partiprogram, ikke på menneskene i et stortingsvalg. Det som er resultatet, er at partiene selv IKKE følger sine egne partiprogram -ikke engang når de får flertallsregjering! Må man i tillegg sitte i en regjering med flere partier, må man "selge" av sine partiprogram for å få igjennom sine "hjertesaker".

Noe av det verste, er at FOLKETS VILJE ikke blir hørt og langt fra FULGT av de politiske partiene. Dette har vi sett og følt resultatene av i mange år nå:

EU-unionen. Hvor mange av våre politiske partier ønsker Norge inn i denne unionen, selv om folket har stemt NEI 2-TO ganger allerede (1972 og 1994)?

EUs totale handelsmarked er ca. 6 % av verdensmarkedet. Norge kan derved selge til de øvrige ca. 94 %, UTEN å betale noen avgift. Vi kan også fritt handle med disse 94 % om vi ønsker. Hvorfor da være avhengig og betale for disse knappe 6 % (om det er 26 %, så er allikevel saken den samme)?

EØS-avtalen. I begynnelsen var avtalen mer enkel, dessverre blir avtalene fra Brüssel flere og flere etterhvert som tiden går. I dag, gir alle disse EØS-avtalene 6 hyllemeter med stående papirer. Sammenlikne med Norges Grunnlov og Norges Lover, så har du ca. 10 cm. hylleplass. I tillegg må Norge betale en avgift til EØS for å kunne selge våre få produkter til EUs medlemsland. Tror du EUs medlemsland trenger våre norske produkter mer enn Norge trenger produkter fra EU? Det heter seg at EU er 5 ganger mer avhengig av norske produkter enn vi er av deres.

Innenfor EØS, som er "nøkkelen" til EUs marked og unionsavtale, kommer det stadig nye handelsavtaler som er laget for å sikre utenlandske firmaer profitt. Mange av disse avtalene er bundet mellom "kjøper og selger". Enhver avtale er som en "kjøpekontrakt". Hvem sitter med fordelene av en kjøpekontrakt, selger eller kjøper? Den saken er vel utenfor enhver tvil? KJØPER sitter ALLTID med ulempene.

Alle disse avtalene er der for å sikre profitt til mektige firmaer. Tror noen at våre små norske firmaer vil ha en særlig sjanse mot de store utenlandske? Gjerne les den lille informasjonen du kan finne om f.eks. EØS  nye avtaler: ISDS, BITs, TTIP, TISA, TTP osv. 

Det som er spesielt viktig f.eks. når det gjelder TISA og TTIP, er at avtalene er hemmelige, og skal forbli hemmelige inntil 5 år etter undertegnelse. Hadde DU skrevet under en kjøpekontrakt uten å ha lest hele avtalen på forhånd, gjerne sammen med en advokat? HVEM sitter i disse forhandlingene i dag i Norge? I utgangspunktet skal våre 169 representative politikere stemme over avtalen, når de er ferdig forhandlet om. Hvem av dem vet hva som står i avtalene? Hvem sitter ved forhandlingsbordet i Norge? Skal vi gjette på firmaeiere / kapitalistene?

SPØR hvem du vil av våre 169 stortingsrepresentanter og prøv å få vite hva avtalene inneholder! Dette kaller de samme representative politikere for demokrati! Det er SÅ langt unna demokrati som dirEKTE demokrati er:

Representativt                                Demokrati                                      DirEKTE

Demokrati                                                                                            Demokrati

Vårt representative demokrati har utspilt sin rolle for mange år siden, er min påstand! Den viktigste årsaken er at folkets vilje ikke høres på eller langt mindre følges av våre politikere. Mener de med dette at innbyggerne i landet ikke kan ha en mening som er verdt å lytte til? Hvorfor ønsker det norske folk en slik politikk? Hvorfor vil ikke våre politikere gi folket informasjon om hva de gjør og hvorfor? 

Norge er på papiret, et av verdens rikeste land. Merker innbyggerne noe av dette? Jfr. hva vi kan lese i Norges Grunnlov, har innbyggerne rettigheter de skal forvente at staten Norge skal hjelpe dem med! (For eksempel §§ 104, 110 og 112) Vi har mange paragrafer i Norges Grunnlov som folket burde vite om OG BRUKE! Hvorfor er ikke grunnloven vår i undervisnings-tilbudet i skoleverket? Tror du våre politikere vil like at nordmenn kan hva som står der? https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17

Hva kan folket tape på at dirEKTE demokrati blir innført? Om folket gjør et feil valg, hva kan vi så gjøre? Arrangere et nytt valg, en ny folkeavstemming! Da har vi lært av vår feil! Men ting blir garantert gjort / iverksatt straks en folke-avstemming er foretatt. Den politiske handlings-lammelsen forsvinner og vi får folkets handlekraft.

Vil du vite hva våre stortingspolitikere har vedtatt og satt inn i Norges Grunnlov? Les først §§ 1 og 2, deretter den «nye» § 115. Liker den siste? HVORFOR tror du denne er laget? Tror du noen flere enn våre 169 stortingspolitikere er spurt først?

I dag, september 2015, ber vi deg om hjelp, slik at folkebevegelsen for dirEKTE demokrati, kan bli en konkurrent til våre politiske partier på stortinget i 2017! Vi trenger KUN 5.000 underskrifter, hvor underskriverne sier at vi skal bli et godkjent politisk parti med navnet Norgespartiet. 

Vårt partiprogram er: Folket skal innføre dirEKTE demokrati, et dirEKTE folkestyre med juridisk bindende folkeavstemminger, med Norges Grunnlov som fundament. For å oppnå dette skal folkebevegelsen Norgespartiet informere folket om sin politikk og hva dette går ut på for folket. 

Folkets fremtidige regjering skal velges av og blant folket, uansett hvilket parti de tilhører. Vi er en tverrpolitisk folkebevegelse / et tverrpolitisk parti. Målet er samarbeid uansett hvilke partier medlemmene av den fremtidige folkevalgte regjering er medlemmer av! Når partiene ikke lenger har noen politisk makt overhodet, hva er da hensikten med «å krangle / kaste skitt og snakke negativt om hverandre / motarbeide hverandre»?

Regjeringen skal kun arbeide jfr. det mandatet de har fått av folket! Vi trenger ikke et partiprogram som er mer detaljert enn hva vi har, fordi det er folket selv som bestemmer hvordan statens budsjetter skal disponeres! Alle statens budsjetter skal være åpne slik at velgerne skal ha kontroll over hvordan folkets penger blir brukt.

OM et medlem av regjeringen gjør et dårlig arbeid, kan vedkommende stemmes ut og fjernes av folket i en folkeavstemming. Vi ønsker for å si det kort, samme politiske system som folket i Sveits har hatt i 167 år. Google og les om Sveits, hvilke bestemmelser og lover de har vedtatt f.eks. i 2014 – 2015. Hvordan de selv har bestemt hva de skal betale i stedet for bomavgifter / deres egne skatter / deres suksess med sin infrastruktur i landet og landets småskala-landbruk osv. osv.

Vil du vite mer om dirEKTE demokrati og om oss?
Velkommen til Norsk Direktedemokrati med Norgespartiet

Den siste fb-siden, er en side jeg har laget for kort tid siden, hvor jeg vil besvare spørsmål / kommentarer og legge inn innlegg.  

Velkommen inn for mer informasjon og TUSEN TAKK for at du leste denne posten.

OM du ønsker å hjelpe oss med å bli en politisk konkurrent, kan du skrive ut denne linken: Page on www.norgespartiet.no


Som du ser, er det plass til 10 underskrifter pr side. Vi verdsetter alle underskrifter du kan samle inn i tillegg til din egen. Hvilken partitilhørighet du har, har ingen betydning. Først i 2017, etter at du har fått mer informasjon fra oss, vil vi spørre deg om din stemme.

Vi ønsker deg og dine en fortsatt herlig uke, med tanker om fremtiden!!;-)Ingar

0 comments
Please to comment

sign in

Username
Password
Remember Me


New to IM faceplate? join free!

Lost Password? click here