followers 1 popularity
6
following 2

followers  view all

following  view all

Groups
caoxilu is not in any groups
caoxilu | caoxilu

Dự án được duyệt quy hoạch 1/500 không phải xin giấy phép xây dựng

Sep 10th 2015 at 9:34 PM
TP.HCM đã ban hành Quyết định số 27, quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn TP cho phép nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500 m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì không cần phải có giấy phép xây dựng.

Quy mô công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn tối đa 3 tầng. Thời hạn sử dụng công trình, nhà ở riêng lẻ ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn, là thời gian theo kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 5 năm kể từ ngày 1.7.2013 hoặc kể từ ngày quy hoạch được công bố (đối với trường hợp quy hoạch được duyệt sau ngày 1.7.2013). Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ nằm trong khu vực không phù hợp với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, thiết kế đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố, nhưng chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.Riêng đối với những khu vực đã có kế hoạch sử dụng đất hằng năm, thời hạn ghi trong giấy phép xây dựng được xác định theo kế hoạch sử dụng đất hằng năm, nhưng không quá 3 năm. Nếu trong vòng 5 năm, kể từ ngày công bố công khai quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) hoặc 3 năm đối với những khu vực đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm, Nhà nước thu hồi đất để thực hiện quy hoạch thì không được bồi thường, hỗ trợ kiến trúc được xây dựng mới trong lộ giới hoặc phạm vi quy hoạch. Sau thời hạn nêu trên, Nhà nước mới thực hiện quy hoạch thì bồi thường, hỗ trợ theo quy định hiện hành.

Đối với nhà ở riêng lẻ hiện hữu trên đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư mà hộ gia đình, cá nhân đã xây dựng và sử dụng ổn định nhà ở trước ngày 1.7.2006 (kể cả các trường hợp tự khai thác, lấn chiếm đất nhà nước mà Nhà nước không quản lý, sử dụng), không có tranh chấp, khiếu nại; không phù hợp chức năng theo đồ ánquy hoạch xây dựng được duyệt, nếu hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu dịch vụ tư vấn xây dựng, sửa chữa, cải tạo lại nhà ở thì được giải quyết theo từng trường hợp cụ thể.Trước đó, vào tháng 9.2012, Bộ Xây dựng đã ban hành Nghị định 64 quy định đối với những dự án đã được duyệt quy hoạch 1/500 người dân vẫn phải xin giấy phép xây dựng. Điều này đã vấp phải sự phản đối từ người dân và phía cơ quan quản lý. Vào tháng 6.2014, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 04 cho phép những dự án đã có duyệt quy hoạch 1/500 không phải xin phép xây dựng.
0 comments
Please to comment

sign in

Username
Password
Remember Me


New to IM faceplate? join free!

Lost Password? click here