followers 1 popularity
2
following 1

followers  view all

following  view all

Groups
hoctienganh234 is not in any groups

Interests

read book
nguyen phong | hoctienganh234

Cách dùng prefer và would rather

Aug 3rd 2015 at 2:01 AM

Cách dùng prefer và would rather

Hiện nay, mọi người dần ý thức được tầm quan trọng của việc học tiếng Anh. Vì thế, số lượng người học tiếng Anh tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, không dễ để thành công, nhất là với những người bắt đầu học tiếng Anh muộn. Đó là lí do Aroma rất quan tâm đến việc học tiếng anh cho người mới bắt đầu. Ngoài các lớp học, Aroma còn thường xuyên bổ sung kiến thức mới trên trang online để mọi người có thể học tập thêm. Dưới đây là bài ngữ pháp về 2 cấu trúc thông dụng: prefer và would rather.

CÁCH DÙNG PREFER VÀ WOULD RATHER

>> Download bộ giáo trình tiếng anh giao tiếp

1. Prefer:

- Prefer to do something/ Prefer doing something: để nói đến một điều bạn thích hơn một cách chung chung.

VD:

I prefer to live in an apartment. Tôi thích sống trong một căn hộ hơn.

Hoặc

I prefer living in an apartment.

- Để nói đến việc bạn thích điều A hơn điều B ta có các cách nói:

+ Prefer A to B

+ Prefer doing A to doing B

+ Prefer to do A rather than (do) B.

VD:

I prefer hot tea to iced tea. Tôi thích trà nóng hơn trà đá.

I prefer driving to going by train. Tôi thích lái xe hơn đi xe lửa.

I prefer to drive rather than travel by train. Tôi thích lái xe hơn đi xe lửa.

- Would prefer: dùng để nói về điều ai đó muốn trong một tình huống cụ thể.

VD: Would you prefer juice or coffee? - Juice, please.

Shall we go swimming? - I’d prefer to play basketball.

- Ta chỉ có thể dùng: Would prefer to do something (không dùng Would prefer doing something)

VD: Shall we go to the cinema? I’d prefer to go shopping.

Chúng ta đi xem phim nhé. Mình thích đi mua sắm hơn.

- Ta cũng có thể dùng would prefer để diễn tả thích điều A hơn điều B với cấu trúc:

Would prefer (to do) A rather than (do) B.

VD: I’d prefer to stay at home rather than go to the clubs. Tôi thích ở nhà hơn đi club.

2. Would rather:

- Ta dùng Would rather tương tự như Would prefer, để diễn tả điều ai đó thích hơn torng một tình huống cụ thể.

Tuy nhiên, khác với would prefer, sau would rather không thể là một danh từ hay to-inf mà là động từ nguyên mẫu (bare-inf): Would rather do something

Xét ví dụ:

Shall we make beefsteak?

- I’d prefer to make spaghetti.

Nhưng

- I’d rather make spaghetti.

Chúng ta làm bít tết nhé? Tôi thích làm mì Ý hơn.

- Để nói bạn thích A hơn B ta dùng cấu trúc: Would rather (do) A than (do) B.

VD: I’d rather bread than noodles. Tôi thích bánh mì hơn mì ống.

I’d rather watch TV than go to the cinema. Tôi thích xem TV hơn đi coi rạp.

Việc hoc tieng anh cho nguoi moi bat dau đòi hòi nhiều quyết tâm, nỗ lực và sự chăm chỉ hơn

Tham khảo thêm:

 

Download tài liệu ti ếng anh giao tiếp thông dụng

0 comments
Please to comment

sign in

Username
Password
Remember Me


New to IM faceplate? join free!

Lost Password? click here