followers 5 popularity
16
following 1

followers  view all

following  view all

Groups
thuthunga is not in any groups
thuthunga

Các thiệt bị đi kèm có trong khóa thẻ từ

Sep 17th 2015 at 2:32 AM

Máy tính cài đặt phần mềm quản lý khách sạn Smart Hotel or phần mềm khóa of hãng.

Thiết bị ghi đọc thẻ connect with máy tính qua cổng USB.

Thẻ from you in logo và thông tin khách sạn, khu nghỉ mát directory.

Thiết bị gắn with the thang máy (trường hợp chỉ cho khách dùng thẻ đi thang máy) - khách hàng selection.

Khóa thẻ từ.

Thiết bị tiết kiệm điện (Khách dùng thẻ bật hệ thống điện in phòng) -. Hach hàng selected

Bô thông báo (bật đèn sáng) when khách vào phòng or hệ thống điện in phòng been activated - khách hàng selection.

Thiết bị lấy dữ liệu vào ra of the - dùng kiểm tra thời gian đóng mở of the one phòng nào which - khách hàng selected
Tìm hiểm thêm về cơ chế hoạt động của khóa mật mã

0 comments
Please to comment

sign in

Username
Password
Remember Me


New to IM faceplate? join free!

Lost Password? click here