followers 8 popularity
20
following 3

following  view all

Groups
KhanhKT is not in any groups

Interests

Car
Khanh KT | KhanhKT

Bí mật về hai phương thức trộn bê tông hiện đại

Dec 29th 2015 at 1:30 AM

 

 

be tong tuoi - trộn bê tông tươi

 

Với XD , kèm theo sự tăng trưởng của KH - KT Hiện giờ, việc áp dụng máy đối với trộn bê tông tươi để hạn chế bớt sức lao động cũng như nâng cao hiệu quả lao động đã không còn xa lạ gì.

Máy trộn bê tông thương phẩm là phương tiện trợ giúp trộn, đổ bê tông thương phẩm hiệu quả hơn và hợp chất lương tốt hơn.

Lợi ích của máy trộn, đổ là phối những cốt liệu cùng với nhau theo thiết kế cấp phối đã thiết kế, đảm bảo đượcđộ đồng đều của hỗn hợp sản phẩm bê tông, làm giảm xi măng hơn trộn, đổ thủ công.

Sử dụng máy trộn bê tông thương phẩm không những chắc chắn về mặt công nghệ mà còn có hiệu quả kinh tế tốt, như nâng cao chất lượng, tiết giảm được chi phí nhân công.

Sử dụng máy trộn cũng có các cách trộn, đổ cụ thể, không giống nhau.

Máy trộn, đổ có cách trộn tự do và cách trộn cưỡng bức.

Máy trộn, đổ theo chu kỳ và máy trộn, đổ bê tông tươi liên tục.

 

Máy trộn SP bê tông có thể di chuyển linh hoạt, vừa đi vừa trộn hoặc là trộn ở tại chỗ.

Bê tông tươi Việt Hàn xin chúc các bạn thi công công trình thuận lợi

 

Xem thêm: Cách kiểm tra độ sụt của bê tông tươi

0 comments
Please to comment

sign in

Username
Password
Remember Me


New to IM faceplate? join free!

Lost Password? click here