bnmarika1214

10$-ból =50.000$

May 22nd 2011 at 10:13 PM

Hi!

Up to $ 50,000 if you want to arrive in Aletpay account?
Of course, that you want! This is perfectly legal support program,
Notice that the condition of the box to rid
"Payment for Internet Marketing"

I got this letter, you can read below, and so
I think that's not a big sacrifice money in exchange for $ 10
Donation! If only 2 people involved in it who sent it to
now get your money back, all the other gifts!

What do I need?

1. 55.mdaniels @ gmail.com


2. langiren@gmail.com


3. albertkeijer@gmail.com


4. gyemant53@gmail.com

5. bnmarika1214@citromail.huStep 1: 1 e-mail address, and 5 position, the send
$ 5-5, Do not forget to enter the Communication: Payment for
Internet Marketing

This total of $ 10 will be so much participation.

Step 2: If you are ready to transfer, cancel the first place
in, and put it at 3-2 place, 3rd place in the 4-et, the
fifth in the 4th and 5 Enter your own location ALERT PAY
e-mail address! (The number after it hit an empty space
e-mail address will not work.)

3. Step: Tell your friends, and wait for your account
the money.

After working hard for its fruit, for me the first
sent 15 people to send money!
Read this letter that I got, google translator
Taking a bit - is protected, but I can understand that.


-------------------------------------------------- --------
Please read this letter from beginning to end.
I guarantee you will like this a reality.

As Oprah! $ 50K your AlertPay Account!

It \ 's right - $ 50,000 a AlertPay account, and that \' s
no joke! IT WAS PROVEN on Oprah, CNN, 20/20 and
various highly respected U.S. TV and radio programs
100% legal, feasible and true! Happy in the price of 2
Meals You can help someone and change your life!
It works quickly and legally. Honesty, Faith, and
INTEGRITY makes this system work!

\ "The Guardian SYSTEM \"
$ 10 ... It \ 's ready to go! I \ 'll try to keep this short
and sweet. Do it once, and you \ 'completed.
To get started, just copy this whole page and paste
I submit that the documents are edited. Simply follow
the instructions below and the 2-4 weeks, then as many as

AlertPay account of $ 50,000 or even more ...

Most people respond to this program because the
low investment ($ 10) and high profit potential. No
limited to the income, you can create this (you can just
do it again and again!) If you follow the instructions, you
will reach thousands of people!

I think everyone has heard of the \ "AlertPay \"? Anyone
who has an e-mail address. Free entry! If you \ 'or has not
an AlertPay user, the first thing you should do
that goes www.alertpay.com/ and sign up.

Here \ 's how it works:

1. Send a $ 5.00 USD \ "gift \" to your AlertPay
account to THE FIRST e-mail address in the list (No. 1), using
AlertPay \ 'Send Money \ "feature, and make sure
that includes e-mail \ "Payment of the Internet
Marketing \ ". This keeps the program legal.

2. Then, send a $ 5.00 USD \ "gift \" 5
person in the list (No. 5) and an e-mail that says, \
"Payment for Internet Marketing 5th \ '.

3. Delete 1 e-mail address and the address at the bottom of the location
(Position No. 5). This goes to the 2nd 1, 4 3 and 5 the
4-I.
Place an Alertpay e-mail address of the 5th In (Make
sure that \ 's the same e-mail address you used,
to open your AlertPay account. This way you will gain the
payment)

DO NOT TRY to put yourself in fifth place without pay
AlertPay AS WILL AUTOMATICALLY NOTICE THIS AND Account
delete, and possibly perform LEGAL ACTION, as this is a
PROGRAM legitimate, and they're part of it!
Here's the list:


1. 55.mdaniels @ gmail.com


2. langiren@gmail.com


3. albertkeijer@gmail.com


4. gyemant53@gmail.com

5. bnmarika1214@citromail.hu

 


Okay, the only thing you can do is to send a letter.
Post it everywhere you can think of to send of.You
craiglsist.com, backpage.com, message boards and newsgroups (more
thousand). You can also send an e-mail to your e-mail to list.Show
friends and family.The more advertising, the faster
the answers.

YOUR job as the 5th the person on the list
ensure that at least 20 \ "PAYMENT to the Internet
Marketing 5th \ 'RESPONSES. If you do not have at least 20 responses,
then 5 person (TE) keep sending / posting
the letter until there is.

Now the fun happens: We reap what we sow. Other people
will see the posting and is not exactly the same thing.
As I wait through the 4th, 3rd and 2 slots for your work as guardian,
to pay off, hundreds or even thousands of people will
be assuming the roleof guardian and keep the program moving.

Having arrived at the 1st This situation means hundreds and
maybe even thousands have been working since the launch of the program. All
Such people will pay, as the 1st and you won \ 't
believe that the money has already generated.Seriously that \ 's sound
sense - you can do it, and 25 or more people to see, and not
exactly the same thing, and everybody wins!

Thanks and you will get the same blessing. When the name
1 is equal to slot, 900 to 15,000 people send you $ 5 U.S. dollars!
Easilymake be $ 50,000 USD Keep in mind ... Most of the
I spent $ 10 U.S. dollars! (Do not forget what's going on ...
around comes around) ...

TESTIMONIALS:
Mary Gatters said on the Oprah Show:
I just want to tell you one thing .... Oh my God!
I sent out 142 copies total before 20
responded, as the instructions I went for a short said.The
vacation. When I returned to my account for more than $
32,000 dollars and the money is still coming! I \ 'm still
in the sky (especially in the new car). I thought it was a \ 'Guardian \
'System sounded cheesy, but now I realize that this is the formula,
what this letter really works! THANKS!

Richard Barrie, Boulder, CO:
I was shocked when I saw how much money came flooding
my AlertPay account. Within 3 weeks the balance of payments
ballooned to $ 22,449. The first I thought it was
an error in my account! Here are the step by step again:

1. step: Set your AlertPay account (if you don \ 't have one)
and send the top name (1st person) $ $ 5.00 - Don \ \
'T forget to add the \ "Payment for Internet Marketing \".
This is important because it keeps the program legal.

2. step: Send the other $ 5.00 dollars and a note
it \ 'Internet Marketing 5th SUPPORT \ "5 name
list.

3. Step: Remove the top name (e-mail address), and slide
the other 4 names up one place in the name of the lower each.Place
slot (5), and you will receive a minimum of $ 100 for your efforts.

4. Step: Keep sending / posting the letter until you get
20 \ "Internet Marketing 5th SUPPORT \" a response to your
A-box. Please give an honest effort, you
will not be disappointed, and I will be glad you did when
starts working. Be creative. Remember, everything you \ 're
will be out of pocket cost to the bank the option of a couple of coffee
thousands of dollars in AlertPay account! That the lowest risk
your life!

>> The Guardian system is based on honest people
help each other. This program is completely legal if you follow
a step-by lépésre.Ez \ 's the same concept of building a
downline except more profitable and affordable. It \ 's,
as the film. \ "Paying It Forward \", where all the ad
someone just five dollars.

That the big money honestly!
Good luck and success

 

Szia!

Szeretnéd ha akár 50.000$ érkezne az Aletpay számládra?
Persze, hogy szeretnéd! Ez teljesen legális támogató program,
feltétele hogy a közlemény rovatban tüntesd fel
"Payment for Internet Marketing"

Én ezt a levelet kaptam, amit lentebb olvashatsz, és úgy
gondolom ennyi pénzért cserébe nem nagy áldozat 10 dollár
adomány! Ha csak 2 ember vesz benne részt akinek elküldted,
már visszakapod a pénzed, a többi mind ajándék!

Mit kell tenned?

1. 55.mdaniels @ gmail.com


2. langiren@gmail.com


3. albertkeijer@gmail.com


4. gyemant53@gmail.com

5. bnmarika1214@citromail.hu1.lépés: Az 1. email címre, és az 5. helyen állónak küldj
5-5 $, Ne felejtsd el beírni a közleménybe: Payment for
Internet Marketing

Ez összesen 10$, ennyibe kerül a részvételed.

2.lépés: Ha kész vagy az utalással, töröld az első helyen
lévőt, és a 3.-at tedd a 2. helyre, a 4.-et a 3.helyre, az
ötödiket a 4.helyre és 5. helyre írd be a saját ALERT PAY
email címedet! (a szám után üss egy üres helyet mert
nem fog működni az email cím.)

3. lépés: Küld tovább ismerőseidnek, és várd a számládra
a pénzt.

Kitartó munkád meghozza a gyümölcsét, nekem az első
kiküldésekor 15 ember küldött pénzt!
Olvasd el ezt a levelet amit én kaptam, google fordító
kicsit szedett - vedett, de azért lehet érteni.


----------------------------------------------------------
Kérjük, olvassa el ezt a levelet az elejétől a legvégéig.
Én garantálom, hogy mint ez valóság.

Ahogy az Oprah! $ 50K saját AlertPay Számla!

Ez \ 's jobb - 50.000 $ a AlertPay számlára, és hogy \' s
nem tréfa! EZ VOLT BIZONYÍTOTTAN Oprah, a CNN, a 20/20 és
a különböző nagy tekintélyű amerikai TV-és rádió programokat
mint 100% legális, megvalósítható és igaz! Az ár a 2 Boldog
Ellátás Ön segíthet valaki, és megváltoztathatja az életedet!
Ezt gyorsan dolgozik, és jogilag. Őszinteség, HIT ÉS
INTEGRITÁSA teszi ezt a rendszert a munka!

\ "A The Guardian SYSTEM \"
10 $ ... Ez \ 's kész is van! I \ 'll próbáljuk ezt a rövid
és édes. Tedd meg egyszer, és akkor \ "elkészült.
A kezdéshez csak másolja ezt az egész oldalt, és illessze
be azt, hogy a dokumentumok szerkeszteni. Egyszerűen kövesse
az alábbi utasításokat, és a 2-4 hét, akkor annyi, mint

50.000 $ a AlertPay számlára, vagy még több ...

A legtöbb ember választ, hogy ezt a programot, mert az
alacsony beruházási ($10)és magas nyereséget ígérő. Nincs
korlátozva, hogy a jövedelem, akkor létre e (tudod csak
csinálni újra és újra!) Ha követi a utasításokat, akkor el
fogja érni több ezer ember!

Azt hiszem, mindenki hallott már a \ "AlertPay \"? Bárki,
aki egy e-mail cím. Ingyenes belépés! Ha \ "nem vagy már
egy AlertPay felhasználót, az első dolog, amit kell tennie,
hogy megy www.alertpay.com/ és iratkozzon fel.

Itt \ 's hogyan működik:

1. Küldj egy $ 5,00 USA dollár \ "adomány \" az Ön AlertPay
számláról AZ ELSŐ e-mail címét a listán (No. 1), használatával
AlertPay \ "Send Money \" funkciót, és győződjön meg róla,
hogy magában foglalja az e-mail \ "Fizetés az internet
Marketing \ ". Ez megóvja a programot létrehozó jogszabály.

2. Aztán, küldjön egy $ 5,00 USA dollár \ "adomány \" az 5.
személy az lista (No. 5) és egy e-mailt, amely azt mondja, \
"A kifizetési az Internet Marketing 5. \".

3. Törölni az 1. e-mail címét és helyét címét alján
(Pozíció No. 5). Ez megy a 2. az 1., a 4. a 3. és az 5. a
4-én.
Helyezze el az Alertpay e-mail címét az 5. helyen (Győződjön
meg róla, hogy \ 's ugyanazt az e-mail cím, amit használt,
hogy nyissa meg AlertPay számla. Ez az út akkor kapnak a
fizetés)

NE PRÓBÁLJA, hogy önmaga az ötödik helyen fizetés nélkül,
AS AlertPay LESZ AUTOMATIKUSAN KÖZLEMÉNY ÉS EZT A fiók
törléséhez, és esetleg végzéséhez JOGI ACTION, mivel ez egy
legitim PROGRAM, és ők is a részese!
Itt a lista:


1. 55.mdaniels @ gmail.com


2. langiren@gmail.com


3. albertkeijer@gmail.com


4. gyemant53@gmail.com

5. bnmarika1214@citromail.hu

 


Oké, az egyetlen dolog amit tenned, hogy küldje el levélben.
Post it mindenhol lehet gondolni of.You küldhetnek a
craiglsist.com , backpage.com ,üzenőfal és hírcsoportok (több
ezer). Akkor is küld egy e-mailt a saját e-mail list.Show a
barátok és a family.The többet reklámozására, az gyorsabb
a válaszokat.

AZ ÖN munkát, mint az 5. listára felvett személy annak
biztosítására, hogy legalább 20 \ "FIZETÉSI az Internet
Marketing 5TH \ 'VÁLASZAI. Ha nincs legalább 20 választ,
akkor az 5. személy (TE) folyamatosan küldés / kiküldetés
a levél, amíg van.

Most a szórakozás történik: Mi arat, amit vetünk. Más emberek
látni fogják, a kiküldetés és nem pontosan ugyanazt a dolgot.
Ahogy várni át a 4., 3. és 2. bővítőhely az Ön munkája őreként,
hogy fordítson le, több száz vagy akár több ezer ember fog
kell feltételezve, hogy a roleof őre, és tartsa a program mozog.

Miután megérkezett az 1. helyzetben ez azt jelenti, száz és
talán még ezer már dolgoznak a program indítása óta. Minden
ilyen az emberek majd fizetnek, mint az 1. és nyertél \ 't
hisz a pénze hogy már generated.Seriously, hogy \ 's józan
ész - tudod csinálni, és 25 vagy több embert látni, és nem
pontosan ugyanazt a dolgot, és mindenki nyer!

Lesz kap Köszönet és ugyanazt az áldást. Amikor a nevét
eléri a 1. slot, 900-15000 ember küld neked $ 5 US DOLLÁR!
Lehet easilymake $ 50,000 USD Tartsa szem előtt ... A legtöbb,
amit költeni $ 10 USA dollár!(Ne felejtsük el ... mi folyik
körül jön körül) ...

AJÁNLÓLEVELEK:
Mary Gatters mondta az Oprah Show:
Én csak egy dolgot szeretnék mondani neked .... Úristen!
Küldtem ki 142 példányban kelt el összesen 20-a előtt
válaszolt, mint az utasításokat said.Then mentem egy rövid
vakáció. Amikor visszatértem a fiókomban már több mint $
32.000 dollár már és a pénz még mindig jön! I \ 'm még mindig
az égben (különösen az új autó). Azt hittem, a \ 'Guardian \
"rendszer hangzott sajtos, de most észre, hogy ez a képlet,
ami ezt a levelet valóban működik! KÖSZÖNET!

Richard Barrie, Boulder, CO:
Megdöbbentem, amikor láttam, hogy mennyi pénzt jött áradás
az én AlertPay venni. 3 héten belül a fizetési mérleg
tételszámozására a 22.449 $. A Először azt hittem, hogy volt
valami hiba a fiókom! ITT VANNAK A lépésről-lépésre újra:

1. lépés: Állítsa be AlertPay Számla (ha nem \ 't már egy),
és megküldi a legjobb neve (1. személy) $ $ 5,00 - Don \ \
't felejtsd el megadni a \ "FIZETÉSI az Internet Marketing \".
Ez azért fontos, mert megtartja a programot legális.

2. lépés: Küldje el a többi $ 5,00 dollár és egy megjegyzés
arról \ "TÁMOGATÁS Internet Marketing 5TH \ "az 5. nevét a
listán.

3. lépés: Távolítsa el a legjobb neve (e-mail cím), és tolja
a másik 4 nevek fel Egy helyen each.Place a neved az alsó
nyílásba (5.), és kap minimum $ 100 dollár az Ön erőfeszítéseit.

4. lépés: Tartsa küldés / kiküldetés ez a levél, amíg nem kap
20 \ "TÁMOGATÁS Internet Marketing 5TH \ "válasz az Ön
A-dobozban. Kérjük, adja meg a becsületes erőfeszítést, akkor
nem fog csalódni, és lesz Nagyon örülök, hogy igen, amikor
elkezd dolgozni. Légy kreatív. Ne feledje, minden, amit \ 're
lesz ki a zsebében a költsége pár kávé a lehetőséget banki
ezer dollárt be AlertPay számla! Hogy A legkisebb kockázata
az életed!

>> A The Guardian rendszer alapja az őszinte embereket
segítik egymást. Ez a program teljesen legális, ha követi
a lépésről lépésre.Ez \ 's ugyanazon fogalmát épület egy
downline kivéve a még nyereséges és megfizethető. Ez \ 's,
mint a film. \ "A kifizető It Forward \", ahol az összes ad
valaki csak öt dollárt.

Hogy a nagy pénz becsületes úton!
Sok szerencsét, és a siker

0 comments
Please to comment

sign in

Username
Password
Remember Me


New to IM faceplate? join free!

Lost Password? click here