followers 1 popularity
2
following 0

followers  view all

Groups
Chandelier is not in any groups

Interests

interior crystal chandeliers
Erika Johnson | Chandelier

Kristallkronor präglade av empiretiden.

Sep 18th 2014 at 4:50 AM

Tiden innan 1800-talet.

För över 400 år sedan skapades de första kristallkronorna. De har under århundradenas lopp sedan ändrat mycket i utseende och påverkats av andra trender och tider som verkat i samhället i stort.

Den första kristallkronan skapades under barockens tiderna i början av 1600-talet. Under den tiden skulle allt vara dramatiskt och pråligt, det speglades även på kristallkronorna. Extra allt var vad som gällde, och ju större och mer glittrande de var desto bättre. Det var mycket prismor i olika former. Kristallkronan var ett sätt att visa den status och de pengar man hade då det endast var adel och kungligheter som hade råd med dem. Under 1700-talet början rokokon ta över mer och mer och kronorna dämpades ner aningens och blev enklare och gladare. Kronorna hade oftast formen av en ”bur” och även här var det blandade prismor i allt från stjärnor till rosetter och stavar.

Empirestilen

Under 1800-talet var detta den rådande stilen. Den utvecklades i Frankrike och hade stark inspiration från antika utgrävningar som skedde under denna tid, bland annat i romerska staden Pompeji som år 80.e.Kr begravdes i lava vid ett vulkanutbrott.

Karaktäristiskt för kristallkrona empire stilen är enkla former och uppbyggnad av en liten och stor ring där prismakedjor hänger emellan. Detta är den sorts kristallkrona som många tänker på när de hör ordet kristallkrona. Den klassiska modellen!

Det finns två svenska versioner av Empiren som kom till när den franska stilen nådde Sverige. Dessa är:

• Svensk/Gustaviansk stil:varade under senare del av 1700-talet och början av 1800-talet. Denna var precis som ”grundempiren” inspirerad av antiken och man använde sig mycket av lagerkransar från romarnas tid och festonger. Gustavianska kronor har en luftig botten och det är väl det som skiljer dem mest från den franska empirens stil. Ljusarmarna har i de flesta fall formen av en liggande femma.

• Karl Johanstil: Denna variant kommer från den tiden Karl XIV Johan styrde i Sverige, det vill säga efter 1810 och framåt, alltså efter den Gustavianska tiden. Man fick dock mycket inspiration från både klassiska empiren och Gustavianska perioden, med vackra detaljer och ljusa och enkla linjer. Överlag så är denna stil den enklaste inom empiren och botten utgörs av en glasskål.

0 comments
Please to comment

sign in

Username
Password
Remember Me


New to IM faceplate? join free!

Lost Password? click here