followers 2 popularity
4
following 1

followers  view all

following  view all

Groups
thuong6 is not in any groups
thuong6

Đây là sản phẩm duy nhất trong nhóm sản phậm phát hiện tấn công mạng internet

Dec 24th 2015 at 7:31 AM

 

Cy radar FPT – Phát hiện tấng công mạng tốt nhất

 

Cy Radar là một sản phẩm phát hiện tấn lắp mạng cáp quang fpt công mạng được phát triển của ban công nghệ FPT

 

Cy Radar với nhiều chức năng sáng tạo trong an toàn công nghệ thông tin. Đây là sản phẩm duy nhất trong nhóm sản phậm phát hiện tấn công mạng internet vừa đạt giải nhất và điểm cao ở hạng mục sáng tạo, chất lượng, ứng dụng trong ngày An Toàn Thông Tin Việt Nam

Ứng dụng của Cy Radar FPT

 

Với các mẫu và định nghĩa có sẵn, đa phần hiện nay quản trị mạng rất khó khăn trong việc phát hiện các cuộc tấn công mạng, trong khi đó các cuộc tấn công mạng hiện nay thường rất mạnh và áp dụng nhiều cách thức mới đa dạng hơn nên việc phát hiện bằng cách truyền thống là rất khó. Từ các rắc rối và khó khăn trên Ban Công nghệ FPT đã nghiên truyền hình internet fpt cứu sản phẩm CyRadar để tập trung phát hiện việc tấn công mạng của doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức tại Việt Nam để phát triển ứng dụng

 

Điểm nổi bật nhất của CyRadar là ứng dụng công nghệ phân tích dữ liệu lớn (Big Data) và Học máy để nhận diện sớm các dấu hiệu bất thường trong máy tính, từ đó cảnh báo và ngăn chặn kịp thời nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn thông tin của doanh nghiệp và các thiết bị cá nhân khác. cy radar fpt

Các cơ quan ứng dụng sản phẩm phát hiện tấn công mạng Cyrada

Báo Vietnamnet

Tổng công ty mobifone

 

Cyradar là một sản phẩm được phát triển bởi ban lắp wifi công nghệ FPT, sản phậm này được đánh giá cao ở tất cả các hạng mục ứng dung, chất lượng. sáng tạo công nghê, Đây là sản phẩm đầu tiên tại Vietnam có tính năng và ứng dụng cao trong an toàn thông tin hiện nay. Trước đó sản phẩm cũng đã lọt vào top 10 của Khởi Nghiệp Châu Á.

0 comments
Please to comment

Đây là sản phẩm duy nhất trong nhóm sản phậm phát hiện tấn công mạng internet

Dec 24th 2015 at 7:32 AM

 

Cy radar FPT – Phát hiện tấng công mạng tốt nhất

 

Cy Radar là một sản phẩm phát hiện tấn lắp mạng cáp quang fpt công mạng được phát triển của ban công nghệ FPT

 

Cy Radar với nhiều chức năng sáng tạo trong an toàn công nghệ thông tin. Đây là sản phẩm duy nhất trong nhóm sản phậm phát hiện tấn công mạng internet vừa đạt giải nhất và điểm cao ở hạng mục sáng tạo, chất lượng, ứng dụng trong ngày An Toàn Thông Tin Việt Nam

Ứng dụng của Cy Radar FPT

 

Với các mẫu và định nghĩa có sẵn, đa phần hiện nay quản trị mạng rất khó khăn trong việc phát hiện các cuộc tấn công mạng, trong khi đó các cuộc tấn công mạng hiện nay thường rất mạnh và áp dụng nhiều cách thức mới đa dạng hơn nên việc phát hiện bằng cách truyền thống là rất khó. Từ các rắc rối và khó khăn trên Ban Công nghệ FPT đã nghiên truyền hình internet fpt cứu sản phẩm CyRadar để tập trung phát hiện việc tấn công mạng của doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức tại Việt Nam để phát triển ứng dụng

 

Điểm nổi bật nhất của CyRadar là ứng dụng công nghệ phân tích dữ liệu lớn (Big Data) và Học máy để nhận diện sớm các dấu hiệu bất thường trong máy tính, từ đó cảnh báo và ngăn chặn kịp thời nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn thông tin của doanh nghiệp và các thiết bị cá nhân khác. cy radar fpt

Các cơ quan ứng dụng sản phẩm phát hiện tấn công mạng Cyrada

Báo Vietnamnet

Tổng công ty mobifone

 

Cyradar là một sản phẩm được phát triển bởi ban lắp wifi công nghệ FPT, sản phậm này được đánh giá cao ở tất cả các hạng mục ứng dung, chất lượng. sáng tạo công nghê, Đây là sản phẩm đầu tiên tại Vietnam có tính năng và ứng dụng cao trong an toàn thông tin hiện nay. Trước đó sản phẩm cũng đã lọt vào top 10 của Khởi Nghiệp Châu Á.

0 comments
Please to comment

sign in

Username
Password
Remember Me


New to IM faceplate? join free!

Lost Password? click here