AVARA Fashion Store | ariwahyudi

puisi bahasa jawa / toko busana dan sepatu

Oct 20th 2010 at 8:17 AM

Sasi putih mecaki wektu
Pinungkasan pitungkas agawe gembira
Nglebur sakehing luput lan dosa
Kang tumanduk ing pasrawungan

Takbir ngulandara ing sepining wengi
Dumeling ngliwati sawah kutha lan desa
Rinengga kepet kupating patrap
Mbukak gapuraning pangapura

Sasi putih nyuceni ati lan pakarti
Riyaya minangka panglebur dosa
Nyiram tentrem ndhangir mulya
Ngutamakake rasa kamanungsan
Sinartan apura ingapuran

0 comments
Please to comment

sign in

Username
Password
Remember Me


New to IM faceplate? join free!

Lost Password? click here